Vildsvinob
De senaste åren har flera vildsvin skjutis i Kristinestadsnejden. Nu verkar det som att djuren vandrar längre norrut. Kjell Huldén, ordförande för Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening, säger att jägarna i Österbotten eftersträvar att hålla vildsvinsstammen på en så låg nivå som möjligt.
Jordbruk SLC

ÖSP uppmanar jägarkåren
att vara vaksam på vildsvin

Mycket tyder på att antalet vildsvin ökar i Österbotten. De senaste åren har några djur per år fällts i Sydösterbotten och nu har flera iakttagelser gjorts längre norrut. Utvecklingen oroar ÖSP:s styrelse som uppmanar jägarkåren att vara vaksam.

– Det börjar komma signaler från fältet att ett bestånd av vildsvin håller på att etablera sig i Sydösterbotten. Och nu sker sporadiska iakttagelser också norr om Vasa och vildsvin har också fastnat på viltkamera i Malax och Petalax. Det här är mycket oroande, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård.

Förbundsstyrelsen diskuterade utvecklingen på sitt förra möte och vill nu uppmana jaktvårdsföreningarna och jaktklubbarna att vara vaksamma på utvecklingen. ÖSP kommer den här veckan att skicka ut ett brev till jaktvårdsföreningarna.

– Vi uppmanar uttryckligen också våra egna medlemmar som är jägare att ta situationen på allvar. Österbotten bör också i fortsättningen vara ett vildsvinsfritt landskap. Vi har också i flera år haft en bra dialog med jaktchef Stefan Pellas på Finlands viltcentral.

Långgård hänvisar till Sverige där vildsvinen orsakar stora skador på jordbruket.

– Vildsvinen kan sprida sig snabbt om åtgärder inte vidtas och ett exempel är delar av Sverige där problemen är stora. Djuren ifråga för inget gott med sig och därför önskar vi att jägarna fäller alla vildsvin som iakttas nu under älgjakten, säger Långgård.

Trots att risken för att vildsvinen som finns i Österbotten bär afrikansk svinpest är liten är det ändå en faktor som bör tas i beaktande.

– Finland har fortfarande inget konstaterat fall av afrikansk svinpest bland vildsvin och sannolikheten är liten att djuren som finns här bär på viruset. Men det är ändå enligt mig en problematik som understryker vikten av att vi inte låter en stam etableras.

Verkar breda ut sig norrut

Kjell Huldén, ordförande för Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening, berättar att antalet vildsvin började öka i regionen för några år sedan. År 2018 fälldes över tio vildsvin på hans område och i fjol fyra stycken.

– Hittills i år har det inte skjutits några vildsvin här och vi jägare upplever att antalet vildsvin på vårt område har minskat en aning. Men däremot verkar observationerna öka längre norrut i landskapet, säger Huldén.

Enligt John Berg, verksamhetsledare för Närpesnejdens jaktvårdsförening, har flera vildsvinsobservationer gjorts på hans område och fotograferats av viltkameror. Två vildsvin har också skjutits sedan sommaren.

– Ett sköts i Övermark i juli och i början september fälldes ett annat. Det och att det tagits bilder på dem av viltkameror är tecken på att de kommer längre norrut, säger Berg.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning fanns i början av 2020 cirka 1.400 vildsvin i Finland, vilket är en minskning med nästan 30 procent jämfört med året innan. Mest vildsvin finns i Östra Nyland och Sydöstra Finland, enligt Luke, som för att få en bättre bild av utbredningen kommer att kartlägga stammen med GPS-märkning i de sydöstra delarna av landet i år.

Jakt året runt

Jakten på vildsvin får ske året runt förutom perioden 1 mars till den 31 juli när vildsvinshona som åtföljs av årsunge är fredad.

– Det sker ingen regelrätt jakt på vildsvin i vårt område utan som exempel sköts den i fjol på ett kvällspass i samband med älgjakten. Men skulle stammen växa kan det bli fråga om drevjakt med hund men än så länge är det mest passjakt som gäller här, säger Huldén.

Enligt Huldén är jägarna beredda på att också skjuta vildsvin om sådana dyker upp i samband med höstens älgjakt. Jägarkåren är medveten om att en för stor stam kan ställa till problem.

– Vi är alla medvetna om situationen i Sverige där vildsvinen har blivit en plåga för många. Så det är viktigt att hålla efter stammen så att vi inte mister kontrollen. För de förökar sig snabbt och den hona som sköts förra året hade 6-7 ofödda kultingar.

– En del kan få två kullar per år och det säger något om hur snabbt de kan föröka sig. Dessutom är jakten en utmaning för de är skygga och håller sig undan människan, förklarar han.

Läs också: Information en av nycklarna för att hindra ASF i Finland