Motemed Novia
ÖSP:s och Novias:s representanter diskuterade utbildningen för agrologer och skogsbruksingenjörer.
SLC Landsbygdsnäringar

ÖSP träffade Novia

ÖSP:s målsättning är en bra utbildning och efterfrågan på agrologer och skogsbruksingenjörer är nu stor.

På agrologutbildningen finns det österbottningar på alla årskullar. Det har varit bra antal de senaste sex åren informerade Novia. Sett ur svenskfinländskt perspektiv är förhållandena mellan Österbotten, Åboland och Nyland bra. Men det finns rum för flera studerande. Ålänningarna lyser tyvärr med sin frånvaro.

ÖSP är oroligt för utbildningen. Schemaläggningen och innehållet har varit svagt. Föräldrar och studerande är frustrerade när det under hösten varit så få schemalagda timmar per dag. Risken är att intresset minskar om varken föräldrar eller studerande är nöjda med innehållet. Orsaker enligt Novia till brister i schemat var coronan i höstas när man övergick snabbt från distans till närstudier. Även byte av lärare har bidragit till hål i schemat. Nu har de fått ett bättre schema som de ska försöka hålla.

På mötet fördes fram att utbildningen måste ligga i tiden, automation skall finnas med. Naturligtvis skall klimat och miljö finnas med, vi skall följa med vår tid, men fokus skall alltid ligga på att producera mat.