Jordbruk SLC Marknad

ÖSP kritiserar industrins sänkning
av priserna på proteingrödor

ÖSP:s förbundsstyrelse ställer sig kritisk till industrins prissättning på proteingrödor.

– Vi kan producera proteingrödor i Finland och målet att bli självförsörjande på proteinfoder kan uppnås. I år har arealen med foderärt ökat från 14.000 till 25.000 hektar enligt Naturresursinstitutet, dvs en ökning med 79 procent jämfört med 2019, säger ÖSP-styrelsen i ett uttalande.

Nu är det viktigt att foderindustrin visar vägen att proteingrödor är en växt för framtiden och det gör man inte genom att sänka uppköpspriset under pågående skördearbete, påpekar ÖSP.

– Det finns en överhängande risk att det inte går att skörda alla åkrar på grund av den besvärliga väderlek som årets växtsäsong bjudit på, och den nu regniga hösten. En sänkning av priset ger fel signaler till odlarna.