Vattenproj1
Heidi Smart är projektledare för ÖSP:s nya projekt ”VattRe”. Ett projekt som fokuserar på vattenhanteringen inom växthusbranschen. Samarbetet med växthusodlarna blir viktigt, säger hon.
Jordbruk SLC

ÖSP inleder växthusprojekt
kring vattenanvändning

De senaste åren har ÖSP genomfört flera olika projekt inom växthusbranschen. Nu startar ett nytt projekt – VattRe – som fokuserar vattenhantering och hur den kan förbättras.

– Det ska bli intressant att få arbeta med vattenfrågor inom växthusnäringen. Jag ser också fram att träffa producenter som är intresserade av att komma med. Och jag är glad att få jobba för just ÖSP eftersom inhemsk matproduktion och jordbruk överlag ligger mig varmt om hjärtat, säger Heidi Smart.

Heidi Smart anställdes i början av december som projektledare för ÖSP:s nya projekt VattRe. Namnet är en förkortning på vattenrecirkulering som är ett exempel på en åtgärd som kan minska miljöbelastningen från vattenhanteringen.

– Vi kommer att testa olika tekniker för vattenhantering och den mest avancerade är just vattenrecirkulering som innebär att överskottsvatten från odlingen återanvänds. Det systemet kommer att testas i ett växthus, berättar hon.

Inom ramen för projektet ska man också testa ett par system som renar dräneringsvattnet innan det släpps ut från från en anläggning.

– Den typen av system är förmånligare än vattenrecirkulering som innebär en stor investering för en enskild odlare. Men målet med projektet är att nu hitta odlare som kan tänka sig att testa något av de här systemen och under projektet ta fram ny kunskap och information som kan delas till odlarna, förklarar Smart.

Vill nå de som har erfarenhet

Det finns redan några växthusodlare inom Närpes växthuskluster som har vattenrecirkulering eller rening. Projektet ska också försöka fånga in deras erfarenheter.

– Vi hoppas kunna få information om deras erfarenheter av dylika system så samarbetet med odlarna på fältet blir viktigt. Det blir viktig dokumentation som kommer att fungera som stöd för vidare åtgärder, konstaterar hon.

Det finns i dag olika system och leverantörer inom vattenhantering. Smart ska också utreda vad olika leverantörer har att erbjuda för lösningar.

– På sikt ökar kraven på vattenhanteringen för växthusbranschen och därför har vi initierat det här projektet. För odlarna är det viktigt att vi tar fram objektiv fakta och information så att inte alla odlare själva behöver göra det, säger Johanna Smith, ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott.

ÖSP:s trädgårdsavdelning har varit involverad i många projekt under de senaste åren. Projekt som haft fokus på odlingsteknik, kundorientering, smak och kvalitet samt vita flygare. Nu var tiden inne för ett projekt som har fokus på miljön.

– Vi såg ett tomrum gällande miljön där branschens vattenhantering är viktig. Därför beslöt vi oss för att ansöka om finansiering för cirkulär växthusekonomi och beviljades medel av NTM-centralen, förklarar Smith.

Hitta realistiska lösningar

Huvudmålet för projektet är därmed att hjälpa växthusodlarna att hitta realistiska lösningar på hur de i sina egna växthusodlingar kan minska miljöbelastningen från vattenhanteringen. VattRe-projektets mål är därmed också att ytterligare minska den österbottniska växthusproduktionens miljöbelastning genom förbättrad vattenhantering.

– Förutom att minska miljöbelastningen från växthusodlingen kan förbättrad vattenhanteringen också bidra till att få ner kostnaderna och effektivera odlingen genom att man bättre tar tillvara vattnet och näringsämnena, säger Smart.

Smart är utbildad tradenom och miljöingenjör och har bland annat arbetat inom olika projekt. VattRe-projektet, som har en budget på knappt 200.000 euro, pågår fram till augusti 2023. Information om framstegen kommer så småningom att publiceras växtkrafts webbplats vakra.fi samt på deras Instagram-konto med samma namn.

– Nu inleds arbetet och alla som har ett intresse att vara delaktiga i projektet får gärna ta kontakt med mig per telefon eller e-post. Det ska bli givande att få inleda det här arbetet, säger Smart.

Den sista januari 2022 ska odlare anmäla intresse för försöksodling. Kontaktuppgifter finns på ÖSP:s webbplats.