SLC

ÖSP efterlyser en bättre
fungerande livsmedelsmarknad

Österbottens svenska producentförbund efterlyser i ett uttalande från sitt vårmöte en bättre fungerande livsmedelsmarknad.

Situationen på många gårdar är alarmerande när priset på förnödenheter har stigit medan det pris producenterna får för sina produkter i de flesta fall är alltför lågt för att trygga en lönsam produktion. Försenade stödutbetalningar från livsmedelsverket har ytterligare förvärrat situationen. Ett lönsamt jordbruk har möjligheter att stå starkt inför framtidens utmaningar och samhällets klimatmål.

Självförsörjningsgraden för många livsmedel sjunker och prognoserna visar dessutom fortsatt sjunkande produktionsmängder. Detta är ett direkt hot mot Finlands försörjningsberedskap som förlitar sig på en stark, inhemsk matproduktion. Den sviktande lönsamheten leder också till att allt färre generationsväxlingar genomförs och då förstärks ytterligare den negativa trenden.

För att långsiktigt trygga tillgången på finländska livsmedel behövs nu en rättvisare fördelning av vinsterna i livsmedelskedjan. För att det ska ske behöver regeringen hålla vad man utlovat och snabbt genomföra de behövliga lagstiftningsåtgärderna för att stärka producenternas ställning i livsmedelskedjan. Det brådskar om vi ska ha ett livskraftigt finländskt jordbruk.

Till konsumenten riktar ÖSP detta buskap: Tänk på vad du handlar i matbutiken, gynna inhemska livsmedel!

Läs också:
Långgård: Handeln tar inte ansvar för inhemsk livsmedelsproduktion
Oklarheter med vissa förordningar dryftades på ÖSP:s vårmöte
ProAgria betonar vikten av framtidstro – trots tufft läge
Eklund och Westbergs Handelsträdgård premierades på ÖSP:s vårmöte