Marknad

Oda avslutar sin
verksamhet i Finland

Norska nätbutiken Oda, som primärt sysslar med dagligvaruhandel, avslutar sin verksamhet i Finland.

Oda har i ett drygt år bedrivit verksamhet också här men väljer nu att lämna den finska marknaden.

Analytiker anser att det är den finska livsmedelsmarknaden med två väldigt starka aktörer i handelsledet, S-gruppen och Kesko, som är den främsta orsaken till att man drar sig ur.