Jordbruk

Också Vilja-Tavastia
vill bli producentorganisation

Förra veckan skrev LF om att Suomen Vilja-Aitta ansökt om producentorganisations status hos Livsmedelsverket och att man är först inom spannmålssektorn att göra så.

Nu har det visat sig att också Vilja-Tavastia ansökt om producentorganisations status.

Vilja-Tavastia lämnade de facto in sin ansökan tidigare, men fortfarande håller Livsmedelsverket på att behandla båda ansökningarna.