Jordbruk Livet på landet

Också en räv har konstaterats
ha fågelinfluensa i Janakkala

Livsmedelsverket har utvidgat den smittade zonen som inrättades i Janakkala för att förhindra att fågelinfluensan sprids, eftersom det också i närheten av en annan djurhållningsplats på orten hittades fasaner som dött i sjukdomen. Dessutom har fågelinfluensa konstaterats hos en död räv i Janakkala, meddelar Livsmedelsverket.

Räven påträffades i samma område där det senaste vecka konstaterades högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 hos fasaner. Fasanerna hade satts ut i naturen som viltfåglar från en närbelägen fasangård. Vid Livsmedelsverkets undersökningar bekräftades att räven bar på samma typ av högpatogen H5N1-smitta som fasanerna.

Inom den smittade zonen i Janakkala är det bland annat förbjudet att hålla fjäderfä och andra fåglar utomhus och krav har ställts för att skydda fåglarnas djurhållningsplatser mot smitta. Regionförvaltningsverket i Södra Finland kontaktar varje djurhållningsplats för fåglar som är registrerad i området och ger närmare anvisningar om saken.

Det är förbjudet att jaga alla fågelarter och att samla in viltfåglar från zonen för att hägnas. Livsmedelsverket rekommenderar att det nu inte ordnas skolningar eller prov för jakthundar i områden där det finns viltfåglar som satts ut i naturen eller viltfåglar i hägn.

Det är sällsynt, men inte helt exceptionellt, att fågelinfluensa smittar till räv. Under den rådande fågelinfluensaepidemin har enstaka fall av H5N8- och H5N1-smitta hos räv rapporterats i Storbritannien och Nederländerna. Fågelinfluensavirus smittar dåligt till hundar och katter, men om djuret har smutsat ner sig med fågelavföring är det skäl att bada djuret noggrant och vara omsorgsfull med sin egen hygien.

Under den senaste veckan har det observerats ett flertal stora sjukdomsutbrott bland fasaner som satts ut i naturen i Egentliga Finland och Södra Finland. Utöver fallen i Janakkala och Salo har smitta hos fasan bekräftats också hos en enskild fågel i Orimattila och i Pargas påträffades högpatogent H5N8-virus hos en gråhäger. Den utdragna fågelinfluensaepidemin och inledandet av de frilevande fåglarnas höstflytt har ökat risken för att fågelinfluensan sprider sig också på andra håll i Finland.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och för att få smittan krävs det vanligen nära kontakt till sjuka frilevande fåglar, fjäderfän eller deras exkrementer.