Mantyrivi Kuviasuomesta Fi Roine Piirainen
Incitamentsystemet ska innehålla följande stöd: stöd för vård av plantbestånd och ungskog, stöd för vitaliseringsgödsling, stöd för en plan för vård av torvmarksskog, stöd för vattenvårdsåtgärder och byggande av vägar på dikesrenar i torvmarksskog, stöd för skogsbrukets vägnät, miljöstöd, stöd för vård av skogsnaturen och stöd för hyggesbränning. FOTO: kuviasuomesta.fi/Roine Piirainen
Skogsbruk

Nytt stödsystem för skogsbruket

I måndags lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till en lag som gäller ett nytt temporärt incitamentsystem för skogsbruket, Metka. Det nya incitamentsystemet ska ersätta det nuvarande så...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera