Jordbruk

Nytt stöd för naturbeten

Från och med i år har jordbrukare möjligheter till ett nytt och högre naturbetesstöd som heter riktade skötselåtgärder på naturbeten.

För det nya stödet krävs ett femårigt åtagande. Stödbeloppet är 645 euro per hektar och år och åtagandet måste omfatta minst 1,00 hektar.

Ersättning betalas för skiften som är minst 0,05 ha. Skiften under 0,05 hektar beaktas dock i beräkningen av åtgärdernas minimiarealer. Det minsta beloppet som betalas ut är 100 euro.

För att få stödet krävs en skötselplan som ska göras upp tillsammans med en sakkunnig rådgivare. I skötselplanen definieras de åtgärder som måste genomföras under åtagandeperioden.

På naturbetet får inte användas handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel.

Sedan tidigare finns också möjlighet till femårsavtal om ett mindre stöd som heter ersättning för naturbetesskötsel. Där är stödbeloppet 235 euro per hektar och år.

Läs också: Ovissheten stor kring nya krav på naturbeten