SLC

Nytt medlemsregister
­­– kolla fakturan noggrant!

SLC har i år tagit i bruk ett nytt medlemsregister så förbunden ber er att kontrollera era uppgifter på fakturan extra noga.

Om det finns felaktigheter i uppgifterna, skall ni vänligen kontakta ert eget förbund. Observera också att ni säkert använder det referensnummer som finns på fakturan då ni betalar.

Medlemskorten är tyvärr inte sådana som kan tryckas ut från fakturan utan måste klippas loss. Arbetet med medlemsregistret fortgår under året och till nästa år är utvecklingsarbetet förhoppningsvis klart.

Meddela gärna er e-postadress till förbunden. Observera att Telia kommer att avsluta sin pp.inet e-postservice under år 2023. Vi har flera medlemmar vars e-postadresser slutar med @pp.inet.fi så meddela vänligen er nya e-post.

Kontaktuppgifter till förbunden

ÖSP:s kansli: (06) 318 9200 eller osp@slc.fi

SLC Nylands kansli: (09) 601 588 eller nsp@slc.fi

SLC Åbolands kansli: (02) 423 720 eller asp@slc.fi

ÅPF:s kansli: 045 7343 2770 eller sue.holmstrom@landsbygd.ax