Jordbruk EU Globalt Marknad

Nytt handelsavtal gynnar
agrarexporten till Vietnam

EU:s nya handelsavtal med Vietnam trädde i kraft i början av augusti. På sikt ska tullarna avskaffas för 99 procent av alla varor inom den ömsesidiga handeln. Det gäller också jordbruksprodukter.

EU-kommissionen fortsätter med sin öppna handelspolitik som ska gynna exporten till nya länder och regioner. Vietnam har nu tillträtt den klubb av 77 länder som handlar bilateralt med den europeiska unionen.

Enligt handelskommissionär Phil Hogan kommer avtalet att rejält stärka EU:s ekonomiska förbindelser till den dynamiska regionen i Sydostasien. Detta kan till och med bidra till en ekonomisk återhämtning efter coronakrisen.

Avtalet mellan EU och Vietnam är det mest omfattande handelsavtalet som EU har ingått med ett utvecklingsland. Det tar full hänsyn till Vietnams utvecklingsbehov, då tullarna kan avskaffas i långsam takt under en tioårsperiod.

Många viktiga exportvaror från EU, som exempelvis läkemedel, maskiner och kemikalier får importeras tullfritt genast då avtalet har trätt i kraft. Jordbruksprodukter som nötkött och olivolja blir tullfria inom tre år.

Tullarna på mejeriprodukter, frukt och grönsaker avvecklas inom fem år. De omfattande bestämmelserna om sanitärt och fytosanitärt samarbete kommer att underlätta marknadstillträdet för EU-företagen.

Vietnam är EU:s näststörsta handelspartner efter Singapore i den sydostasiatiska Asean-gruppen. Enligt Hogan utgör avtalet en viktig etapp i EU:s sydostasiatiska engagemang och kompletterar de redan löpande handelsavtalen med Japan och Sydkorea.