Innovation Aarhus Arla E892D51Abb12770Fec84943344Ea5745 1
Den danska forskningen inom ekologiskt jordbruk ska koncentreras till Agro Food Park i Århus. FOTO: Agro Food Park
Jordbruk EU

Nytt forskningscentrum
stärker danskt ekojordbruk

Det danska ekojordbruket täcker i dag tolv procent av odlingsytan. Sedan 2007 har ytan fördubblats från 150.000 hektar till 310.000 hektar. Ett nytt innovationscentrum i Århus ska trygga Danmarks position som ledande ekologiska matproducerande nation.

Ekologiska morötter, potatisar och andra livsmedel har redan länge försvarat sin plats i de danska konsumenternas kundvagnar. Danskarna har under flera år belagt tätplatsen i EU med avseende på den största andelen ekolivsmedel.

I dag finns det omkring 4.000 ekologiska jordbruk i Danmark och arealen har utvidgats kontinuerligt sedan 2015. I dag utgör den ekologiska arealen 11,7 procent av den totala danska jordbruksarealen. Sedan 2003 har exporten av ekomat tiodubblats.

Framgångarna sporrar till förnyade ansträngningar. Ambitionen är att igen en gång fördubbla konsumtionen av ekologisk mat. Danmark redan har klarat av det en gång och och är redo att gå vidare, säger jordbruksminister Rasmus Prehn.

Förutsätter innovationer

I dag är det givetvis svårare att fördubbla den ekologiska sektorn eftersom starten denna gång sker från en betydligt högre nivå. Prehn betraktar det som realistiskt att nå en fördubbling omkring 2030, men det förutsätter satsningar på innovation.

Mat- och jordbruksministeriet anslår fyra miljoner euro för ett ekologiskt innovationscentrum i årets statsbudget. Pengarna reserveras för en fyraårsperiod. Dessutom anslås två miljoner euro per år till fonden för ekologiskt jordbruk.

Den ekologiska sektorns hållbarhet och konkurrenskraft ska stärkas. Omvänt ska den danska ekoproduktionens klimatavtryck pressas nedåt. Centrumet kommer att drivas gemensamt av Landbrug&Fødevarer och Økologisk Landsforening.

De båda organisationerna har hittills arbetat separat med varsin avdelning för innovation. Nu ska samarbetet och effektiviteten stärkas genom att förena krafter och kompetenser. Detta ska kännbart öka förutsättningarna att utveckla sektorn.

Centrum för innovationer

Det finns gott om utmaningar. För att ekologi som produktionsform ska vara lönsam i framtiden, måste fokus riktas på innovation och hållbarhet. Ekologisk produktion och tillväxt är en knepig ekvation som givetvis ska bygga på uthållighet.

Experterna ska arbeta fram lösningar som levererar nya möjligheter för ekoproducenter att utveckla sin produktion och öka tillväxten. Samtidigt gäller det att trygga konsumenternas förväntningar på klimat, miljö, biologisk mångfald och djurskydd.

Det nya innovationscentrumet för ekologiskt jordbruk startar sin verksamhet i början av juli i anslutning till den danska livsmedels- och jordbruksbranschens forsknings- och utvecklingscentrum Agro Food Park i Århus.

I Agro Food Park arbetar sedan tidigare mer än 80 företag med 1.200 medarbetare inom livsmedels- och jordbruksområdet. På området verkar både uppstart- och teknologiföretag och innovativa laboratorier som utvecklar framtidens livsmedel.

Økologisk Landbrug flyttade redan senaste höst sin verksamhet till Århus. Landbrug&Fødevarer har redan integrerat sin innovationsgrupp Seges i samma omgivning. Därmed samlas hela den fackliga kompetensen för ekojordbruk i Århus.