Lyckan E3 A2780 40Cm65
FOTO: Lyckan
Jordbruk

Ny digital tjänst:
Blomsterprakt för mångfald

Företaget Lykkan lanserar en ny digital tjänst, Lykkan Flower Power, genom vilken företag och privatpersoner kan göra en inmutning på blommande fältkanter för odlingssäsongen 2024.

Blomstrande fält är ett paradis för pollinerare och de kan fungera som korridorer för vilda djur. Dessutom förskönar de landskapet.

Det finns jordbrukare från olika delar av Finland som erbjuder blommande fältkanter, och de hittas och kan reserveras via Lykkans hemsida där tjänsten öppnar på morsdag 12.5.

Lykkan, grundat 2021, utför ett omfattande forskningsarbete, och Lykkan FlowerPower har utvecklats på basen av det.

Den nya tjänsten gör det möjligt för företag och privatpersoner att var med och stärka naturens mångfald och odlingen i Finland. Lykkan fungerar som en förmedlare mellan kunden och och bonden, via den digitala tjänsten.