Flistork 5 Webben
Flispannan har en effekt på 800 kilowatt och är nu ständigt i gång under trösksäsongen. Effekten har varit densamma som med den gamla oljepannan som kastats ut.
Tema

Nu värms torken med flis
i stället för olja

De hade funderat på det länge, men när oljepriset sköt i höjden i början av året fattades beslutet. Då investerade spannmålsodlarna Bengt och John Eklund i en flisvärmecentral för torken. Nu är den nya pannan i drift och beslutet ångrar de inte.

– Med tanke på att oljepriserna fortfarande är på en exceptionellt hög nivå känns det just nu bra att vi inte behöver köpa in olja för att torka spannmålen. Vi är mycket nöjda med investeringen, säger John Eklund.

John och hans far Bengt Eklund i Närpes har en sammanslutning och genomför sedan den 1 januari 2020 en stegvis generationsväxling. De odlar spannmål och har länge haft ett mål att minska gårdens oljeberoende och ett första steg togs i början av året.

– När Rysslands krig mot Ukraina bröt ut sköt oljepriset i höjden och vi beslöt att investera i en flisvärmecentral för torken. Vi funderade först på en gasdriven, men när också gaspriserna steg brant uppåt tyckte vi det var bäst med flis, berättar Bengt.

Det blev att snabbt bekanta sig med de olika alternativen som finns på marknaden. Trots att de har erfarenheter av flisvärme i växthusodling åkte de på gårdsbesök och bekantade sig med utbudet av lämpliga produkter.

– Det var faktiskt inte så lätt att hitta en lösning som passar oss. Först tänkte vi gå in för en containermodell som lyfts på plats och kopplas i. Men den hade levererats först i november i år efter skördesäsongen så därför föll valet på en egen flisvärmecentral, säger de.

Flistork 2 A Webben
John Eklund kontrollerar att flisvärmecentralen fungerar som den ska. Han kan också kontrollera systemen med telefonen eller datorn och tekniken kan även fjärrstyras från tillverkaren.

Lämplig paketlösning

Flispannan köptes av Antti-Teollisuus medan inmatning och automatik levererades av Ala-Talkkari.

– De båda företagen hade tillsammans utvecklat ett lämpligt paket för flisvärme som passade vår tork bäst, säger John.

Det som de gjorde själva var att bygga en ny byggnad för lagring av flis och för själva flispannan och systemen för in- och utmatning. Därefter kom bolagen och utförde själva monteringen samt ställde in systemen enligt kundernas egna önskemål.

– Vi fick otroligt bra support av Ala-Talkkari som kom ut och gjorde justeringar och ställde in flisvärmecentralen. Vi har inte behövt göra några stora justeringar efter det, berättar John.

Bengt berättar att om det skulle uppstå problem kan man från fabrikens sida fjärrstyra centralen. Användarna kan också själva kontrollera nödvändiga uppgifter på telefonen eller datorn.

– Vi kan följa med saker som temperatur och andra viktiga parametrar dygnet runt, konstaterar han.

Flispannan har en effekt på 800 kilowatt och har producerat värme sedan tröskningen inleddes. Hittills har de varit mycket nöjda med tekniken.

– Vi har igång den hela tiden nu så att den inte behöver tändas på nytt mellan torkbytena. Hittills har vi fått ut samma värmeeffekt som med oljepannan och det är vi nöjda med. Tekniken ser ut att fungera riktigt bra, berättar John.

Flistork 4 A Webben
På grund av oljepriset som sköt i höjden i början av året beslöt sig Bengt Eklund och hans son John att investera i en flisvärmecentral för torken. Ett beslut de inte ångrat. Med nuvarande oljepriser har investeringen betalat sig tillbaka på fem år, säger Bengt.

Betalat sig tillbaka på fem år

På frågan om det relativt hastiga investeringsbeslutet var det rätta svarar de båda klart jakande.

– Det är bara att se på oljepriset som fortsättningsvis är högt. Räknar man med nuvarande oljepriser har investeringen betalat sig tillbaka om fem år. Under en torksäsong använder vi cirka 20.000 liter olja och att inte behöva betala för det nu känns riktigt bra, säger de.

Kostnadsförslaget för flisvärmecentralen är 150.000 euro.

– Vi får 40 procent av de förverkligade kostnaderna i bidrag och trots att vi inte fått alla räkningar för investeringen ännu ser kostnadsförslaget på 150.000 euro ut att hålla.

Eklunds använder råvara ur egen skog och tar ut energived i samband med gallringar. Virket flisas därefter av en entreprenör.

– Som jord- och skogsbrukare känns det fint att kunna ersätta en del av oljebehovet med bioenergi ur egen skog. Det här alternativet är också bättre för miljön och det är också positivt för att vi sänker vårt klimatavtryck.