Tema

NTM-centralen:
Odlarstöden i ett nötskal

Esme Manns som är ledande sakkunnig på NTM-centralen i Nyland lyfter fram de viktigaste aspekterna gällande de nya odlarstöden.

– En viktig förändring är att vi inte har stödrättigheter mer, säger Manns.

Från och med 2023 utbetalas det grundläggande inkomststödet utgående från den stödberättigande arealen, utan några skilda stödrättigheter.

Förändringar finns också i miljöförbindelsen. Manns påpekar att de som väljer miljöförbindelse skall vara noga med att de förstått villkoren rätt. De allmänna kraven omfattar skiftesspecifika anteckningar, markkartering vart femte år samt en klimat- och miljöplan.

– Gällande de obligatoriska gårdsspecifika åtgärderna skall man välja två av sju möjliga.

– I villkorligheten finns det också inbakat en hel del nya saker. Icke-produktiv areal är en nyhet, vilket betyder att fyra procent av åkerarealen skall vara i träda från januari till augusti. Minst 33 procent av åkerarealen skall enligt villkorligheten även ha växttäcke vintertid.

De nya bestämmelserna fastslår också att användning av växtskyddsmedel på skyddsremsor är förbjudet utan godkännande från NTM-centralen.

Manns påminner även om att husdjursförhöjningen fallit bort från kompensationsersättningen.

Monitoreringen är också ny för i år, det vill säga alla gårdar är hädanefter satellitövervakade (se skild artikel i veckans LF). Om satelliten tycker att åkern inte är skött så måste odlaren få fram bildbevis och skicka in det via Vipu-mobilapplikationen.

Med Vipu-mobilapplikationen blir också hela stödansökningssystemet elektroniskt. Miljöavtal har tidigare sökts med blankett, men nu skall även de sökas via Vipu. Samma gäller ekoproduktionen.

Slutligen påminner Manns om att Råd 2030 är något det lönar sig att ta i bruk eftersom mervärdet är stort och odlaren endast behöver betala momsens del.

– Det lönar sig nu när det finns så många nya och svåra saker. Tjänsten kan användas exempelvis för odlingsplan, miljöförbindelsen åtgärder och miljöavtalsplanering.