Novia
Yrkeshögskolan Novia kommer att köra igång med utbildningen ”Flexibelt till agrolog och skogsbruksingenjör” i Österbotten i höst. Vid slutet av maj månad hade man redan fått in 20 intresseanmälningar. FOTO: Yrkeshögskolan Novia
Jordbruk Skogsbruk

Novias flexibla agrolog- och
skogsbruksingenjörsutbildning
startar i Österbotten i höst

Nu är det klart att Yrkeshögskolan Novia kör igång med utbildningen ”Flexibelt till agrolog och skogsbruksingenjör” i höst. Vid slutet av maj månad hade man redan fått in 20 intresseanmälningar.

Studierna bedrivs först inom öppna yrkeshögskolan och senare sker en separat antagning till examensinriktade studier. Utbildningen kostar 200 euro.

Närstudietillfällena sker en gång per månad på olika platser i Österbotten, sannolikt på Yrkeshögskolan Novias enheter.

Studierna är i första hand avsedda för människor i arbetslivet och ska kunna bedrivas vid sidan av ett heltidsjobb.

Johnny Sved, tf prefekt, är glad över att utbildningen väckt intresse i Österbotten men också i Åboland.

– Initiativet till en utlokaliserad utbildning kom från producenterna som också lovade att vara med och planera utbildningen. Det känns tryggt för oss att ha ett starkt stöd från producenthåll, säger han.

Man söker nu en projektledare

Yrkeshögskolan Novia går nu vidare med att planera utbildningen och leta projektledare för den. Projektledaren ska hålla i trådarna så att genomförandet i praktiken ska fungera så bra som möjligt.

Man följer den existerande läroplanen, men som flerformsstudier och med anpassad tajmning. På Novia hoppas man kunna köra igång med utbildningen fredag 27.10 och examen ska kunna avläggas 2027.

– När vi bygger upp utbildningen tar vi modell av den sjukskötarutbildning som Novia på motsvarande sätt startade i Raseborg i höstas med mål att tillfredsställa behovet av vårdpersonal i västra Nyland, säger Sved.

Om man är intresserad av att delta i utbildningen ska man gå in på Yrkeshögskolan Novias webbplats, novia.fi, och leta sig vidare där. Man ska anmäla sig senast 30.9.