Jordbruk

Norska bönder kompenseras
för höga elpriser

De norska jordbrukarna får betydande subventioner av elpriserna denna höst. Enligt ett beslut av den norska regeringen kompenseras de höjda elkostnaderna för upp till 60.000 kWh per gård och månad, rapporterar den norska tidningen Bondebladet.

Enligt regeringsbeslutet kan primärproducenter få en statlig kompensation som täcker 80 procent av elkostnaderna upp till en månatlig förbrukning på 60.000 kWh per jordbruksföretag.

För växthusnäringen finns inget tak för ersättningen, där kompenseras all elförbrukning.

Det nya stödsystemet gäller för månaderna oktober, november och december. Redan tidigare i år fanns ett stödpaket för de norska primärproducenterna, men där var den månatliga elförbrukningen som berättigade till stöd begränsad till 20.000 kWh per månad.