Jordbruk Livet på landet

Norrback hoppas på
stamvårdande jakt på varg

Jord- och skogsbruksministeriets beslut att sända på remiss en förordning som tillåter stamvårdande jakt på varg vintern 2022 välkomnas av riksdagsman Anders Norrback, SFP.

– Det är glädjande och vi har orsak att vara nöjda med minister Jari Leppä och tacka alla som drivit frågan så här långt. Det är en viktig pusselbit att på sikt med hanteringen av vargen som hittills varit obefintlig i Finland, säger han.

Han poängterar att förordningen inte är godkänd ännu, men har förhoppningar på att den ska gå igenom. Dels eftersom det gäller stamvårdande jakt på enbart tjugo vargar, vilket inte hotar stammens fortlevnad.

– Jag går aldrig ett beslut i förväg, men jag har känt i riksdagens korridorer att det finns ett brett stöd för att något måste göras. Men vad det resulterar i återstår att se, säger Norrback som påminner om att parallellt med den här förordningen behandlas också medborgarinitiativet om stamvårdande jakt på varg i jord- och skogsbruksutskottet.

Det vore mycket viktigt att den stamvårdande jakten kan inledas vintern 2022. Norrback har länge betonat vikten av att få inleda jakt för att göra vargen mera skygg.

– Vargen har ingen annan naturlig fiende än människan, som också är en del av naturen. Precis som vargen reglerar exempelvis älgstammen så måste också vi få reglera vargstammen och det gäller i synnerhet individer som rör sig på gårdsplaner.

Stamvårdande jakt innebär inte att utmaningarna med varg som finns på landsbygden försvinner. Men ett beslut skulle innebära en viktig psykologisk effekt för de som bor i områden med varg.

– På grund av att inget gjorts hittills gällande vargen och också skarven vore det nu viktigt för myndigheternas och politikens förtroende att vi ror det här i mål. Det skulle visa att vi som samhälle kan hantera svåra frågor, menar Norrback.

ÖSP:s ordförande Tomas Långgård välkomnar också att förordningen går på remiss.

– Nu får vi bara hoppas att förordningen går igenom behandlingen och kan verkställas. Men problematiken löses inte i och med det utan det måste på sikt bli lättare att få ta bort individer som lokalt skapar problem. Vi har många frustrerade medlemmar som berörs av vargen och som tagit kontakt med oss genom åren och på sikt måste mer göras.

– Men det här kan vara ett litet steg framåt i alla fall, säger han.

Läs också: JSM föreslår stamvårdande jakt på varg vintern 2022