Nora Backlund Staende Slc
Nora Backlund är ny ungdomsombudman vid SLC och handhar ungdoms- och utbildningsfrågor sedan början av juni.
SLC

Nora Backlund ny ungdomsombudsman vid SLC

Nora Backlund började jobba vid SLC från och med början av juni och har hand om ungdoms- och utbildningsfrågor. Hon jobbar deltid vid SLC och arbetar samtidigt också vid Finlands Svenska 4H. Backlund är sannolikt bekant för många jordbrukare i sydvästra Finland då hon tidigare jobbat med mark- och vattenhushållningsfrågor vid MTK i Egentliga Finland.

Nu bor Backlund i Österbotten och som SLC:s ungdomsombudsman kommer hon att jobba både från Österbotten och från Helsingfors. Backlund har också en jordbrukskoppling i och med att hennes föräldrar driver en handelsträdgård i Pörtom i Närpes.

Backlund kommer att ordna olika utbildningstillfällen i SLC:s regi för de som studerar lantbruk, men också överlag hålla kontakt med de olika utbildningsanordnarna i Svenskfinland. Ungdomsombudsmannen bevakar och koordinerar samtliga frågor som gäller unga jordbrukare.