Opinion

Nonchalant förslag av skattearbetsgrupp

En arbetsgrupp vid Finansministeriet kom förra veckan med ett förslag om att avlägsna det så kallade skattestödet på dieselbränsle. Arbetsgruppen inser att produktionskostnaderna för skogsindustrin på det här sättet skulle öka, men förväntar sig ändå att arbetskraftskostnaderna och virkespriset skulle ge efter i det läget och kompensera den högre dieselskatten.

Arbetsgruppen har begrundat all trafikbeskattning och medger att avlägsnandet av skattestödet på diesel skulle göra mest skada för just skogsindustrin och dess konkurrenskraft. De negativa effekterna kan bli långvariga om långtradarna fortsättningsvis förblir dieseldrivna och utbudet av virke inte motsvarar efterfrågan till ett konkurrenskraftigt pris.

I nuläget finns ingen teknik som realistiskt och inom en överskådlig framtid kan ersätta dieselmotorn inom skogsindustrins och skogsbrukets tunga transporter. Arbetsgruppen uppskattar att deras förslag höjer på skogsindustrins kostnader med 120 miljoner euro på årsnivå.

Det är redan i sig bekymmersamt och upprörande att man vill försämra konkurrenskraften hos en av Finlands viktigaste industrier. Låt gå för att man vill göra det för att den offentliga ekonomin behöver mer skatteintäkter och dessutom i skenet av någon så kallad grön skatteväxling. Men det är minst sagt nonchalant och upprörande när man i samma andetag konstaterar att det går ut över arbetskraftskostnaderna och virkespriserna, men att de nog ger efter och kompenserar. Det är alltså de som arbetar inom skogsindustrin och skogsägarna som i själva verket får stå för notan.

I och med att det inte just nu finns någon teknik som kan ersätta dieselmotorn här så blir det heller inte någon grön skatteväxling. Får arbetsgruppen igenom sitt förslag så fortsätter vi alltså med dieselmotorer i skogsindustrin och skogsbruket, men med högre skatt på diesel. Så enkelt är det.