EU

Nederländerna stoppar sin boskapsexport till Ryssland

Nederländerna har stoppat exporten av levade boskap till tredjeländer utanför EU. Förbudet gäller framför allt exporten av nötboskap till Ryssland och Kazakstan. Det meddelar landets jordbruksministerium.

Enligt jordbruksminister Carola Schouten är det omöjligt att kontrollera efterlevnaden av EU:s transportförordning för boskap som exporteras långa sträckor. Det gäller särskilt transporterna till tredjeländer utanför den europeiska unionen.

Schouten hänvisar till att EU föreskriver en minst 24 timmar lång paus på bestämda mellanstationer där boskapen får vila och skötsel. Problemet är att det fortfarande saknas en förteckning över EU-auktoriserade mellanstationer i tredjeländer.

Följaktligen har den nederländska myndigheten för livsmedelssäkerhet NVWA dragit in tillståndet för exporten av levande boskap till sådana tredjeländer. Beslutet förblir i kraft tillsvidare, i väntan på tillförlitlig information.

De största frågetecknen gäller Ryssland och Kazakstan. Förbudet kan hävas om boskapshandelns centralorganisation Vee & Logistiek Nederland är beredd att upprätta egna mellanstationer som fyller fordringarna, säger Schouten till tidningen Borderij.

Hon hänvisar till tyska veterinärer som har rapporterat allvarliga missförhållanden på elva ryska mellanstationer. Enligt veterinärerna hade de tyska boskapsexportörerna givit missvisande uppgifter om situationen i Ryssland.

I sina ansökningar om exporttillstånd till Ryssland hade både tyska och nederländska exportörer refererat till mellanstationer som inte ens existerade. Några av stationerna var i bristfälligt skick eller hade helt tagits ur bruk.

Det nederländska jordbruksministeriet har inte lyckats bekräfta existensen av ifrågavarande stationer i sin korrespondens med de ryska myndigheterna, uppger Schouten. Ministeriet drar slutsatsen att de inte existerar och drar in exportcertifikaten.

Flera tyska delstater har redan följt exemplet. Bland annat har delstaterna Bayern och Brandenburg stoppat alla boskapstransporter till Ryssland. Tysklands jordbruksminister Julia Klöckner försöker nu skapa klarhet i saken.