Jordbruk

Nationella husdjursstöd och
vissa ersättningar för miljöavtal
betalas i april

Torsdag 22.4 börjar Livsmedelsverket betala ut nationella husdjursstöd. Det totala belopp av nationella husdjursstöd som betalas till gårdarna är ca 105 miljoner euro. Restbeloppen av 2020 års ersättningar för miljöavtal, ca 2,5 miljoner euro, betalas till gårdarna från och med 29.4.

Utbetalningarna av nationella husdjursstöd uppgår dels till ca 33,5 miljoner euro som är restbelopp av stöden för 2020, dels till ca 71,5 miljoner euro som är förskott på stöden för 2021.

Restbeloppen (ca 15 %) av 2020 års ersättningar för miljöavtal som gäller programperioden 2014-2020 betalas för avtal om skötsel av våtmarker samt avtal om skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet.

Stödmottagarna kan kontrollera uppgifterna om utbetalda stöd i Viputjänsten.