Sockerupp6 Nov23 Ct
Det såg mörkt ut för en del sockerbetsodlare i Österbotten när det frös på och blev kallt i nästan två veckor. Men varmare väder gjorde att det gick att ta upp den betydande del av arealen som fortfarande var kvar i marken under förra veckan. Christian Hoijars upptagare gick på högvarv förra veckan.
Jordbruk

Nästan alla sockerbetor
upptagna i Österbotten

Nu är nästan hela sockerbetsarealen upptagen i Österbotten. Förra veckan kunde maskinentreprenören Christian Hoijar inleda upptagningen på nytt efter den kalla perioden. Kvaliteten på sockerbetorna har inte heller tagit skada.

– Vi lyckades ta upp allt under förra veckan. Endast några hektar återstår och där handlar det om att det är för blött att köra. Trots att det nu har blivit kallare siktar vi på att få de resterande sockerbetorna upptagna, säger Christian Hoijar, sockerbetsodlare och maskinentreprenör i Helsingby i Korsholm.

För några veckor sedan såg det betydligt mörkare ut för många sockerbetsodlare i Österbotten. Då var en betydande del av arealen fortfarande oupptagen på grund av den kalla perioden som pågick i ett par veckor med start i slutet på oktober.

– Under några dagar hade vi femton minusgrader och då hann vi bli lite nervösa. Men när vi till slut såg att vädret skulle bli varmare ökade hoppet om att kunna inleda upptagningen på nytt. Det känns väldigt bra att vi har kommit så här långt med tanke på förutsättningarna, konstaterar Hoijar.

Hoijar har två sockerbetsupptagare som betjänar flera österbottniska sockerbetsodlare som köper upptagningstjänster. Enligt honom höll tidsplanen och upptagningen var på god väg när det plötsligt blev kallare.

– Att det kommer några kallare dagar är normalt så vi var inte överraskade när vi såg att det utlovades några dagar med minusgrader. Men vi blev alla tagna på sängen när prognosen inte höll utan att det skulle frysa på ännu mer, berättar han.

Körde dygnet runt

På grund av att det bildades tjäle och kom ett snötäcke var Hoijar och hans förare tvungna att ställa in upptagningen. När det igen blev varmare kunde upptagningen inledas förra veckan.

– Förra veckan körde vi dygnet runt med den ena maskinen så att vi skulle hinna om vädret igen hade svängt. Vi tog upp på Söderfjärden och i Pörtom och så hade jag själv cirka åtta hektar som hade lämnat kvar i marken.

Enligt Sucros uppgifter finns i landskapen Österbotten och Södra Österbotten 1.100 hektar sockerbetor, varav 800-850 hektar i det förstnämnda. Hoijar tar upp över 500 hektar av den arealen.

Att tidigarelägga upptagningen är oftast inget som odlare vill eftersom sockerbetan kan växa till sig ännu i början av oktober och sockerhalten i betan kan stiga ju längre den får vara kvar i marken.

– Att det nu blev en paus beror på omställningen i vädret så det handlar inte heller om antalet maskiner. Måste vi öka takten kan vi göra det, men möjligen kan det bli aktuellt att se över tidsplanen om vädret blir lika utmanande nästa år.

Det fanns en rädsla för att nedfrysningen skulle påverka kvaliteten på sockerbetorna. Men enligt Hoijar visar provtagningen att det inte uppstått kvalitetsförluster på sockerbetorna som togs upp sist.

– Tack vare att sockerbetorna har körts in direkt efter upptagningen har de klarat sig. Däremot är jordprocenten inte den bästa, men med tanke på förutsättningarna kunde det vara betydligt värre, konstaterar han.

Sockerupp12 Nov23 Ct
Sockerbetan är en tålig gröda som kan klara minusgrader ganska länge utan att kvaliteten lider.

Tåliga grödor

Enligt Hoijar är sockerbetor tåliga grödor som kan repa sig trots att de ligger kvar i marken och det bildas tjäle tillfälligt.

– Det går inte att lämna dem frusna i stukor, men väntar man med upptagningen kan de repa sig i jorden om de får tid att tina upp. Men jag har aldrig under min tid som sockerbetsodlare varit med om något sådant här. Senast 1992 lär omständigheterna ha varit relativt lika.

Om vädret inte hade ändrat till att bli varmare skulle en del odlare i värsta fall ha drabbats mycket hårt. Några odlare hade nämligen hela arealen kvar i marken när det blev paus i arbetet med upptagningen.

– Det är klart att det hade blivit en enorm smäll för dem om det inte hade gått att ta upp. Men den här säsongen visar också på hur otroligt tålig sockerbetan är och man bör komma ihåg att det är ytterst ovanligt att upptagningen måste pausas i nästan två veckor.

Han beskriver höstens väder som mycket utmanande – men slår fast att slutresultatet trots det är mycket bra.

– Med tanke på att det har varit vått från början av upptagningen har det varit utmanande. Men att vi trots allt är så här långt är något vi alla kan vara nöjda med.