Skog Plantering Sb
I vår planterar skogsägarna ny skog på cirka 70.000 hektar mark. Av plantorna är 30 procent tallar, cirka 65 procent granar och cirka 4 procent vårtbjörkar. FOTO: SLC
Skogsbruk

Nästan 100.000 hektar skog
planteras eller sås i vår

Skogsodlingssäsongen har inletts i södra Finland. Under de kommande veckorna planteras cirka 170 miljoner trädplantor, uppger Finlands skogscentral. Finlands skogscentral granskar varje år hur man lyckats anlägga de nya plantbestånden. Plantbestånd...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera