Vib2
Synskadade jordbrukare har startat fiskodling, biodling och odling av kassava i Tanzania inom ramen för FFD-projektet.
SLC

Morgondagens mat i fokus
på Världen i byn-festivalen

Jordbrukare både i Finland och runtom i världen kämpar med förluster. Till följd av klimatförändringen har de oregelbundna regnen samt torkan ökat, vilket påverkar skörden.

Vem har modet och förmågan att producera tillräckligt med mat på ett klimatsmart sätt? Kan småbrukare ges tillräckligt med information, verktyg och resurser för klimatsmart livsmedelsproduktion, eller är morgondagens mat beroende av stora gårdar och laboratorier? Svar på dessa frågor söks under diskussionen av utvecklingsorganisationen FFD på Världen i byn-festivalen lördagen den 25 maj.

När världens befolkning ökar, ökar efterfrågan på mat. Samtidigt står jordbruksproducenter runt om i världen inför ekonomiska utmaningar. Klimatförändringen påverkar jordbruksförhållandena och frågor om mänskliga rättigheter inom livsmedelsproduktionen är under diskussion.

Cirka en fjärdedel av världens befolkning är småskaliga jordbrukare. Nästan hälften av världens mat produceras på gårdar som är mindre än fem hektar stora, och i utvecklingsländer försörjer sig ungefär 2,5 miljarder människor genom jordbruk. I många länder är det småproducenter som avgör hur jorden, skogen och naturresurser används.

Utveckling sker dock kontinuerligt, både inom jordbruket och inom nya livsmedelslösningar. Det krävs modiga jordbrukare men också innovativa teknologiska lösningar, som till exempel användning av råvaror framställda i laboratorier.

Vib1
I Nepal utvecklar småproducenter nya affärsidéer. Med små lån kan man till exempel starta försäljning av buffelmjölk.

FFD stödjer småbrukare

Food and Forest Development Finland - FFD stödjer jordbrukare och skogsbrukare genom att stärka deras försörjningsgrad. FFD hjälper till att finansiera kompetensutveckling och investeringar genom projekt där behovet av hjälp är som störst.

En stor del av arbetet fokuserar på anpassning till klimatförändringen eftersom dess effekter är konkreta och hotar småbrukares försörjning. Stöd ges bland annat genom att utbilda jordbrukare i val av grödor, plantering av träd, förbättring av markens fruktbarhet och minskning av erosion, insamling av regnvatten och preventiva åtgärder mot till exempel översvämningar.

FFD stödde direkt över 25.000 jordbrukare förra året, vilket gynnade över 115.000 människors försörjning runt om i världen. Försörjningsområdena varierade från skogsbruk och skogscertifiering till fiskodling samt produktion av majs, potatis och grönsaker och GLOBALG.A.P.-certifiering.

MTK, SLC, Pellervo Coop Center och ProAgria är medlemsorganisationer i FFD, och finska twinning-experter stöder sina kollegor i söder med sin kompetens genom mentorskap.

Morgondagens mat på Världen i byn-festivalen

FFD arrangerar en diskussion under Världen i byn-festivalen med temat ”Morgondagens mat – spelar producenten och produktionsmetoden någon roll?” på lördagen den 25 maj kl.15.30-15.55. 

På scen diskuterar Kati Partanen från Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Arttu Luukanen från Solar Foods och Kari Koppelmäki från Ruralia-institutet djärva lösningar på utmaningarna inom livsmedelssystemet och progressiva visioner för produktion av laboratoriemat.

Under diskussionen kommer även videohälsningar från tanzaniska jordbrukare Atu Kidenya och Yuditha Gerald Mwalongo att visas. Publiken kan delta i programmet genom Mentimeter-appen.

Diskussionens språk är finska. Deltagande är möjligt både på plats och online, och en videoupptagning av diskussionen kommer att publiceras på FFD:s webbplats efter festivalen.

FFD har även en egen monter på Världen i byn-festivalen, där du gärna får komma förbi och diskutera aktuella frågor med oss.