Lkw Stau Ace Etin Y2S Wk Aai V8 U
Otaliga långtradare fastnade i 60 kilometer långa köer vid den tysk-polska gränsen. FOTO: ACE
Jordbruk EU

Mjölkningskunnig bonde
räddade tysk djurtransport

Utbrottet av coronavirus i Europa har medfört dramatik vid de interna landsgränserna. I Tyskland fastnade djurtransporter i en 60 kilometer lång kö nära den polska gränsen. Polisen måste till och med leta fram en bonde som kunde mjölka strandsatta kor.

Köerna får inte upprepa sig, inskärper EU-kommissionen. Nu ska så kallade gröna körfiler trygga en löpande trafik för gränsöverskridande godstransporter. Corona eller inte, leveranskedjorna måste löpa utan onödiga dröjsmål, lyder ordern från Bryssel.

Förra veckan började de polska myndigheterna genomföra hälsokontroller vid den tysk-polska gränsen. Eftersom varje kontroll tog flera tiotals minuter i anspråk, stockade trafiken allvarligt på den tyska sidan.

Varutransporterna borde i princip löpa fritt, men gränsstationen saknade tillräckligt långa parallella filer. Det dröjde inte länge innan de annalkande långtradarna fastnade i kön, den ena efter den andra. Kön blev ständigt längre.

Till slut var motorvägen en enda parkeringsplats på en sträcka av upp till 60 kilometer. Långtradare efter långtradare satt fast i fällan utan att komma vidare. Förarna saknade tillgång till både vatten och toaletter.

Djurtransporter är värst utsatta

Värst var läget för djurtransporter med kor, grisar eller fjäderfä i lasten. Traktens bönder försökte ta sig an djuren så gott det gick. Polisen måste till och med söka upp en mjölkningskunnig bonde för att sköta en last med kor som nödvändigtvis måste mjölkas.

De polska myndigheterna lättade senare på föreskrifterna så att trafiken började löpa bättre. Nu har EU också ingripit. Kommissionen inskärper att leveranskedjorna inom den europeiska unionen inte får störa trafiken mer än nödvändigt.

För att trygga leveranskedjorna under pandemin ska medlemsländerna utan dröjsmål inrätta så kallade gröna gränsövergångar mellan EU-länderna. Gränserna ska hållas öppna för alla yrkesfordon som transporterar gods.

Enligt kommissionens anvisningar får det inte dröja mer än femton minuter att passera en gräns, inklusive hälsokontroller. Rutinerna vid gröna gränsövergångar ska minimeras och effektiveras i möjligast hög grad.

Handlingarna ska hanteras elektroniskt

Kontroller och screening ska genomföras utan att förarna måste lämna sina fordon. Papperskriget ska inskränkas till det allra nödvändigaste. Det räcker att visa upp id-kort och körkort samt eventuellt ett intyg från arbetsgivaren.

Kommissionen eftersträvar dessutom en elektronisk hantering av transporthandlingarna. Samtidigt ska bättre service med stärkta hygienåtgärder inrättas vid gränsövergångar, hamnar, flygplatser och järnvägsstationer.

De gröna körfälten är nödvändiga för att skydda långtradarförare som hamnar i krisens frontlinje, betonar EU:s transportkommissionär Adina Välean. En gemensam och samordnad strategi för transporterna är därför viktigare är någonsin tidigare.

Välean beklagar att coronaviruset trots allt inverkar negativt på de europeiska transporterna och den fria rörligheten för varor och människor. Smidiga varutransporter är en nödvändighet för att EU:s inre marknad ska fungera i längden.