Vaall1
Den här veckan har många österbottniska mjölkproducenter börjat ta andra vallskörden. En av dem är Mikael Österberg i Kimo. Årets vallskörd blir enligt honom under det normala, men kvaliteten är god. Någon brist på ensilage blir det inte, säger han.
Jordbruk

Mindre vallskörd än normalt
– men ingen brist på ensilage

Den första vallskörden togs något senare än normalt i Österbotten i år. Därför är också arbetet med den andra ungefär en vecka försenad. Mjölkproducent Mikael Österberg i Kimo räknar därmed med en mindre skörd – men någon brist blir det inte.

– Här i Oravaistrakten brukar vi ta den andra vallskörden kring den 20 juli, men i år har jag och många andra mjölkproducenter börjat skörda den först nu. På grund av att det utlovats regn nu räknar jag med att ha den bärgad under nästa vecka, säger Mikael Österberg, mjölkproducent i Kimo och tillika ordförande för ÖSP:s mjölkutskott.

I tisdags hade han slagit cirka en fjärdedel av den andra vallen och tvingades avbryta på grund av för hög fuktighet. Just regnet har ställt till det under de senaste veckorna.

– Att producera ensilage är alltid en kompromiss. Om det är fuktigt för länge och skörden försenas börjar D-värdet och råproteininnehålet sjunka och det bidrar också till att smakligheten försämras. Skulle vädret ha tillåtit hade många av oss helst tagit den andra skörden redan, säger Österberg.

Men D-värdet, det vill säga fodrets smältbarhet, är viktigast i den första vallskörden. Det optimala är ta skörden när gräset har ett D-värde på 680-700 gram per kilo torrsubstans. Årets första skörd blev enligt Österberg kvalitetsmässigt mycket god.

– Den första skörden har en hög energi- och proteinhalt och det kan vara bra att blanda ut med lite svagare gräs från andra skörden. Fastän det var  varmt i juni sjönk inte energin så snabbt som det brukar göra och D-värdet blev ganska högt enligt de förhandsprover vi tog i samband med skörden, förklarar han.

Vaall7
Någon brist på ensilage blir det inte i år trots att skörden förutspås bli under det normala. Många har foder från i fjol. Som bäst pågår skördearbetet med den andra vallskörden i Österbotten.

Mycket kall vår

Det blev en kall vår på många håll i landet och växtligheten kom igång något senare. Men när det väl blev varmt växte det rejält, men den första skörden blev ungefär en vecka försenad i Österbotten.

– Normalt brukar vi ta den första skörden kring den 10 juni, men på grund av den kalla våren kom vi igång med arbetet cirka en vecka senare och själv blev jag klar med arbetet kring midsommar. Mängdmässigt blev den första skörden mindre än normalt, men kvalitetsmässigt var den som sagt mycket bra.

Den andra skörden brukar i Österbotten tas cirka 5-6 veckor efter den första. På grund av torkan efter den första skörden tog det en stund innan gräset började växa på allvar.

– Tillväxten har varit långsammare, men i juli har vi haft mycket regn och de senast veckorna har det vuxit rejält. Mängden har fördubblats de två senaste veckorna.

Merparten av mjölkproducenterna i landskapet brukar ta tre vallskördar per år. I och med att arbetet nu är försenat med litet över en vecka förutspår Österberg en mindre tredje skörd än normalt.

– Nu hänger mycket på vädret i augusti och september. Växtligheten avtar när det blir mörkare och på grund av att vi är försenade med vallskörden i år så är det sannolikt att den tredje skörden blir mängdmässigt mindre. En del kanske till och med väntar med andra skörden och tar bara två skördar i år. Jag tror en del överväger det alternativet, säger Österberg.

Trots det blir det ingen brist på ensilage i vinter för mjölk- och köttproducenterna. 

– Förra året fick vi en mycket bra vallskörd och många har en överlagring på 2-3 månader och kan använda fjolårets skörd till hösten. Så trots att årets vallskörd blir aningen mindre än normalt kommer det inte att bli någon brist.

Vaall4
Många tar nu andra vallskörden som ser ut att bli något mindre än normalt i år. Men kvaliteten är god.

Hoppas på bra väder under hösten

Det som alla mjölk- och köttproducenter hoppas på nu är en höst med bra väder, det vill säga tillräckligt varmt och många dagar av uppehåll.

– Att ha ett fint skördeväder kan vara helt avgörande. Vallen kan se bra ut men skörden kan bli förstörd om det regnar mycket, speciellt om man har rundbalar. Har man en torrsubstans på 35-40 procent förenklas hela processen och smakligheten blir bättre. Det är inte bra att för mycket vatten i fodret.

För att få ett bredare skördefönster just med tanke på regnet har Österberg flera olika fröblandningar bestående huvudsakligen av olika sorter av timotej, ängssvingel och klöver. Han balar allt och utfodrar med rent ensilage.

– Vi blandar den första och andra skörden och utfodrar med rent ensilage. Eftersom vi inte har ett system med fullfodervagn är det viktigt att fodret har bra med protein, energi och fiber och därför är vi extra noggranna med den första vallskörden. Kraftfodret får korna vid kiosker.

I likhet med många andra husdjursproducenter eftersträvar Österberg att ersätta en den inköpt protein genom att odla själv.

– I två år har jag nu odlat en bladning av ärt och vete som ges som kraftfoder. Det växer bra i år och därmed har jag nu i två år kunnat ersätta en del av rybsproteinet som jag köper in. Att många gör det nu ser jag som positivt. Det är bra om vi blir mer självförsörjande också när det kommer till protein.