Wiener Sarah 2020 05 20 8500168 Scaled
Den gröna EU-parlamentarikern och TV-kocken Sarah Wiener eftersträvar en drastisk reduktion av växtskyddsmedel inom jordbruket. FOTO: Sarah Wiener
Jordbruk EU

Miljöpolitiker vill begränsa
”farliga” växtskyddsmedel

Användningen av så kallade ”farliga” växtskyddsmedel ska minska med 65 procent efter 2030, om EU-parlamentets miljöutskott får bestämma. EU-kommissionen har föreslagit en reducering med 50 procent.

Det så kallade SUR-förslaget har utarbetats av den tysk-österrikiska EU-parlamentarikern och TV-kocken Sarah Wiener (grön). Enligt Wiener handlar det om ett åtgärdspaket som syftar till att minska miljöavtrycket från EU:s livsmedelssystem.

Inom så kallade känsliga områden ska användningen av kemiska växtskyddsmedel förbjudas, med undantag för preparat som är tillåtna inom ekologisk produktion och biologiska pesticider.

För alla medlemsländer ska EU fastställa förpliktande, nationella mål för reduktionen av växtskyddet. Varje medlemsland ska själva få välja sina egna nationella minskningsmål inom fastställda gränser för att säkerställa att EU-målen uppnås.

Miljöutskottet förordar SUR

Enligt miljöutskottets vilja ska varje medlemsland anta nationella mål och strategier som baserar sig på den årliga försäljningen, användningen av ämnen, deras risknivå och jordbruksarealen.

För att maximera effekten av den nationella strategin borde varje medlemsland ställa upp specifika regler för åtminstone fem grödor där en minskning av användningen av kemiska bekämpningsmedel skulle ha den största effekten.

Parlamentet har krävt att EU ska övergå till en mer hållbar användning av bekämpningsmedel. I synnerhet de gröna parlamentarikerna har uppmanat kommissionen att ta fram ett ambitiöst mål för att minska användningen av bekämpningsmedel .

Problematiska är de bindande målen för reduceringarna av växtskyddsmedel, då användningen varierar kraftigt mellan medlemsländerna. Den låga användningen i länder som Finland och Sverige borde givetvis beaktas i minskningsmålen.

Miljöutskottets position är inte bindande för EU-parlamentet. Motsvarande ärende kommer härnäst att behandlas i jordbruksutskottet. Ifrågavarande förslag skiljer sig på flera punkter från miljöutskottets positioner.

Omröstningen i miljöutskottet har kritiserats skarpt inom parlamentets största partigrupp, den konservativa EPP-gruppen. Gruppens talesman, tysken Peter Liese, medger att målet att reducera användningen av växtskyddsmedel är ett steg i rätt riktning.

Ett regelrätt förbud vore däremot en felaktig slutsats. Därför avvisar EPP ett generellt förbud mot användningen av växtskyddsmedel i så kallade känsliga områden. Detsamma gäller förslaget att förbjuda glyfosat.

Det vore ett stort misstag att vidta åtgärder som höjer kostnaderna för produktion av livsmedel i en fas, då matpriserna driver upp inflationen. Kostnaderna får inte pressas uppåt ytterligare genom politiska beslut, varnar Liese.

Agrarutskottet står på bromsen

Jordbruksutskottets ordförande, tysken Norbert Lins (EPP), har gått ut med hård kritik mot miljöutskottets position. Enligt Lins sätter miljöutskottet inte bara den europeiska matsäkerheten på spel. Jordbruket hotas av ett regelrätt strukturbrott.

Lins anklagar Sarah Wiener för att provocera fram en ekopopulistisk majoritet i miljöutskottet. Totalförbud i skyddade områden medför i praktiken en tvångsomställning av vanliga jordbruk till ekobondgårdar.

Talrika bönder skulle med rätta betrakta en sådan politik som ett faktiskt yrkesförbud. Norbert Lins vädjar därför till sina kolleger i parlamentet att rösta för vettiga regler då frågan kommer upp i plenum.

Enligt parlamentets tidtabell ska förslaget behandlas under plenarsessionen den 23-26 november. Efter omröstningen går parlamentet in i trepartsförhandlingar med medlemsländerna och EU-kommissionen om den slutliga uformningen.