Mikael Jern
Mikael Jern är en gammal bekant på LF.
SLC

Mikael Jern vikarierar
som chefredaktör för LF

Under hösten och vintern kommer Mikael Jern att arbeta som vikarierande chefredaktör för Landsbygdens Folk.

Ordinarie chefredaktör Staffan Pehrman är föräldraledig under tiden 1.9.2022-28.2.2023.

Mikael Jern är en gammal bekant på LF, han arbetade också som chefredaktör för tidningen åren 2002-2007.

Senast var han aktuell inom SLC-kretsarna vid kongressen i somras där organisationens 75-års historik presenterades. Jern var ansvarig redaktör för historiken.