Sopbas5
I maj på vårmötet valdes Mikael Häggdahl till ny ordförande för Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening, SÖP. Han är själv pälsfarmare i Molpe och har tidigare varit viceordförande. Det var naturligt att tacka ja, säger han.
Landsbygdsnäringar

Mikael Häggdahl
ny ordförande för SÖP

Han har suttit i styrelsen i många år. Och på vårmötet i maj valdes Mikael Häggdahl till ny ordförande för Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening. Det var naturligt att tacka ja, säger han.

Förra hösten valdes Markus Sjöholm till ny ordförande för SÖP. Ett förtroendeuppdrag han hade fram till den i våras när han valdes till ordförande för Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund, FPF.

Det innebar att den största medlemsföreningen SÖP var tvunget att välja ny ordförande på vårmötet i mitten av maj. Till ny ordförande utsågs Mikael Häggdahl, pälsdjursuppfödare i Molpe, som tidigare varit viceordförande.

– Det har varit en del förändringar i ledningen nu men det var sist och slutligen inte ett så stort beslut att tacka ja. Det var ganska naturligt i och med att jag varit viceordförande tidigare, säger Mikael Häggdahl.

Alla känner vid det här laget till realiteterna för pälsdjursbranschen. Coronaviruset har påverkat försäljningen i över två år och bidragit till att flera viktiga auktioner misslyckats. Så även den i mars där många skinn lämnades osålda på grund av hårda restriktioner i Kina.

Inga stora förhoppningar på auktionen

I måndags började juniauktionen men Häggdahl har inga stora förhoppningar på den heller.

– Det stora samtalsämnet nu är juniauktionen. Visst kan man vara hoppfull men som de flesta av oss är realister och inser att den också kan gå dåligt. Det beror på att restriktionerna i Kina, som är mycket hårda, gör att handeln inte löper som den ska. Inköparna är därför försiktiga med att köpa in nya skinn, förklarar Häggdahl.

Senare år i september ordnas en ny auktion. Om restriktionerna i Kina lättas kan den auktionen bli en roligare historia.

– Om så sker får vi en inblick i vilket tillstånd den kinesiska marknaden är. Då vet vi hur efterfrågan på våra skinn ser ut i Kina och vi hoppas alla på en förändring fram till dess.

På grund av att marknaden inte fungerar som den ska, främst på grund av coronarestriktioner, har inkomsterna för pälsfarmarna sjunkit ordentligt de senaste åren. Häggdahl har aldrig tidigare upplevt en liknande situation.

– Så här pressad har branschen aldrig tidigare varit. Många har det ekonomiskt svårt när det inte kommer in tillräckligt med pengar. Kassaflödet drabbas hårt. Därför vore det mycket viktigt att försäljningen kommer igång senast i september. Nu är det bara att vänta och spara in på allt men nu börjar alla ha sparat på precis allt så det finns inte mycket kvar att göra, säger han.

Många har minskat produktionen

På grund av det ovissa läget har många minskat på produktionen. Själv har Häggdahl halverat produktionen i år.

– Det berodde på att vi visste om restriktionerna i Kina innan auktionen i mars så inför parningssäsongen minskade många på produktionen. Det går inte att köra med full produktion när man inte vet om det kommer in några försäljningsintäkter.

– Men var och en företagare fattar sina egna beslut, säger han.

Häggdahl konstaterar att det finns framtidstro trots det svåra läget. Auktionen för ett år sedan gick relativt bra och då spred sig en optimism i producentledet.

– Då tänkte många att det vänder, men i det skedet visste vi inte att det kommer nya restriktioner i Kina. Men förhoppningsvis ska det ske förändringar det kommande året.

Finns det kritik från fältet mot det egna ledet på grund av de tuffa tiderna?

– Det finns säkert många åsikter, men de flesta förstår nog att grundproblemet skrivs covid-19. Vi kan inte påverka det som sker i världen. Det enda vi vill nu är att handeln normaliseras på sikt. Trots att många har det svårt har vi inte gett upp. Pälsfarmarna är envisa, säger Häggdahl.

Juniauktionen, som sker digitalt, pågår den 13-21 juni.