Skogsbruk

Metsä Group håller kvar
vid 5 cm som minimidiameter
för massaved

Metsä Group har fattat beslut om att fortsätta med en lägre minimidiameter för massaved inom virkesanskaffningen i Finland.

Metsä Group minskade 17.8.2023 minimidiametern för massaved som används för tillverkning av cellulosa från sex till fem centimeter fram till till 31.12.2023.

– Vi har följt upp förändringens effekt i hela vår värdekedja. Enligt resultaten vi har fått fortsätter vi med massaveds minimidiameter på fem centimeter från och med årsskiftet. Efterfrågan på massaved är på en god nivå. Nu är ett bra tillfälle att göra en gallringshandel och på så sätt säkerställa en stark tillväxt av skog också i framtiden, säger Metsä Groups skogsdirektör Juha Jumppanen.

Minimidiametern på fem centimeter gäller:
- Tall-, gran- och björkmassaved som används för tillverkning av cellulosa.
- Nya och gamla virkesaffärer.
- Rot- och leveransaffärer.
- Sortiment- och stamvolymprissatta affärer.

Minskningen av minimidiametern till fem centimeter ökar i typiska stämplingsposter utfallet av gagnvirke med några procent och har därmed en positiv effekt på skogsägarens virkesförsäljningsinkomster, motiverar Metsä Group sitt beslut.