Kartong 966B1041160D1158 Org
Metsä Board är Europas största tillverkare av falskartong och vit kraftliner. FOTO: Metsä Board
Tema

Metsä Board inleder planeringen
av ny falskartongfabrik i Kaskö

Metsä Board, som är en del av Metsä Group, kommer att inleda planeringen av en ny falskartongfabrik i Kaskö.

Metsä Board meddelade i maj 2022 att de utreder möjligheterna att öka falskartongkapaciteten i Finland eller Sverige för att stöda kundernas tillväxt och stärka sin egen servicekapacitet. Som ett resultat av den utredningen startar bolaget planeringen av byggandet av en ny falskartongfabrik på industriområdet i Kaskö. Fabriken skulle ha en årlig kapacitet på 800.000 ton.

Förplaneringen omfattar den tekniska planeringen, planeringen av infrastruktur- och logistiklösningar, samt offertrundor för de huvudsakliga tekniska anordningarna. Som en del av förplaneringen inleds arbetet med miljökonsekvensbedömningen och miljötillståndsprocessen. Metsä Board bedömer att ett möjligt investeringsbeslut kan göras tidigast år 2024.

Vid planeringen av den nya falskartongfabriken är utgångsläget att produktionen skall vara fossilfri och att resurs- och produktionseffektiviteten skall vara av världsklass. Genom att använda bästa tillgängliga teknologi kommer användningen av råvaror, energi och vatten att minska betydligt, jämfört med nuvarande produktionsanläggningar. I produktkonceptet kommer man att utnyttja Metsä Boards långvariga utvecklingsarbete vid tillverkningen av lätt kartong av hög kvalitet.

Metsä Board är Europas största tillverkare av falskartong och vit kraftliner.

– Investeringen följer Metsä Boards strategi att växa inom fiberbaserade material och förnya den industriella verksamheten. Vårt mål är världens mest resurssnåla fabrik, konkurrenskraft i toppklass och ett produktkoncept som möjliggör minskandet av koldioxidavtrycket. Efterfrågan på förpackningar tillverkade av förnyelsebara råvaror som ersätter plast fortsätter att öka. Vi vill svara på denna efterfrågan genom att erbjuda förpackningslösningar som ännu mer ansvarstagande och som främjar cirkulär ekonomi, konstaterar Mika Joukio, verkställande direktör för Metsä Board.