Grepp1
Aleksi Kärnä vid jordskanningsenheten som undersöker jordmånens kvalitet.
Jordbruk

Med kolinlagring
och jordskanning i fokus

Teknik- och odlarträffen som nyligen hölls i Pernå presenterade både ny teknik och nya möjligheter att förbättra odlingsjorden.

Greppa marknaden ordnade den första september ett teknik- och odlartillfälle på Stor-Sarvlaks gård i Pernå. Tillfället var det första för i år som ordnades på ort och ställe.

Orsaken till det är förstås pandemin som fört de flesta evenemang till webben. Projektledare Oskar Dannbäck konstaterar att flera träffar ska bli av. Några datum är ännu inte fastställda.

Under Greppa marknadens träffar är målsättningen att bygga upp en medvetenhet om marknaden bland odlarna.

– Det har funnits ett intresse för nyheter. I våra ”Greppalive”-webbinarier har vi haft mellan tjugo till trettio deltagare. Omkring samma mängder brukar delta i våra fältvandringar.

Under kvällen medverkade, förutom Dannbäck, aktörer från Carbon Action Svenskfinland, Hankkijas markskanningsservice och NSL:s växtodlingsrådgivare.

Bland dem som kommit till tillfället fanns Annika och Filip Lindfors från Lappträsk. För dem var särskilt växtodlingsrådgivningen något som de också tidigare dragit nytta av.

– Det var rätt så länge sedan, men vi har fått individuell rådgivning och hjälp med uppgörande av planer, säger Annika Lindfors.

Grepp2
Växtodlingsrådgivarna Torbjörn Lönnfors och hans efterträdare i Östnyland, Maria Kalenius, diskuterar odling tillsammans med jordbrukarna Filip och Annika Lindfors.

En samarbetsplattform

Anne Antman, projektchef för Carbon Action Svenskfinland, presenterade projektet närmare för odlarna. Carbon Action har grundats av Baltic Sea Actiongroup som en samarbetsplattform med målsättningen att forska, verifiera och främja kolinlagringen i åkermarken.

Plattformen genomför vetenskaplig forskning på hög nivå för att effektivera kolinlagringen i jordbruksmarken och förbättra jordbrukets klimatpåverkan. 

– Målsättningen med verksamheten inom projektet Carbon Action Svenskfinland är att ordna tillställningar och ge ut material på svenska angående kolinlagring i åkermarken. Det här för att ge jordbrukarna både verktyg och inspiration för att börja använda odlingsmetoder för att lagra in kol i marken, säger Antman.

Projektet Carbon Action Svenskfinland inleddes i april 2020. Eftersom det har varit pandemitider har en stor del av verksamheten skett digitalt.

– Det har funnits ett intresse för kolinlagring eftersom resultatet blir en win-win-situation. Samma metoder som förbättrar kolinlagringen förbättrar odlingsmarkens skick. Då blir också chanserna att få goda skördar i växlande väderlek bättre, säger Antman.

Hon konstaterar att det under kvällens gång skapades flera intressanta diskussioner.

Grepp4
Mikael Lindroos berättar mer om jordskanning som har sitt ursprung inom geologin.

Jordskanning en nyhet på kommande

Jordskanning är en ny metod för att undersöka jordmånens kvalitet. Aktörer från företaget Hankkija förevisade en jordskanningsenhet som är den enda av sitt slag i landet.

– Det här är något som är på kommande inom jordbruket, berättar Teemu Helkala, chef för precisionsodlingsprodukter inom Hankkija.

Tillsammans med Aleksi Kärnä och Mikael Lindroos förevisade han enheten och berättade hur jordbrukarna kan dra nytta av metoden.

Skanningen sker med hjälp av ett rör som är fäst framför enheten. Röret är i själva verket är en gammaspectrometer.

– Den suger som en svamp upp strålning ur marken och skickar den vidare till datorn som finns inne i enheten, säger Helkala.

Genom katalogisering av en åker går det att ta reda på näringsämnenas nivå i jordmånen. Helkala berättar att hans team nyligen gjort den första precisionskalningen som ett resultat av mätningar med jordskannern.

– En skanning av åkern kan ge svar på varför ett särskilt område på en åker inte ger ordentlig skörd. Skanningen berättar allt från pH-variationer till fosfor-, kalium-, kalcium- och magnesiumhalters variationer samt mycket mer, säger han.

Metoden har sitt ursprung inom geologin var den utvecklats för markundersökningar.

Förutom jordskanningsenheten förevisades också en väderstation.

– Väderstationen kan användas inom jordbruket. Den berättar för jordbrukaren allt från regnmängder till vindens kraft, temperatur, jordtemperaturen och UV-strålning. Odlaren får också information om luftfuktighet, ljusmängd och den insamlade värmesumman, säger Kärnä.

All information som fås kan användaren ta del av via en applikation till mobiltelefonen.

Grepp5
Oskar Dannbäck är projektledare för projektet Greppa marknaden.