Gurken Werden Handverlesen 1 Spreewaldverein
På de stora tyska gårdarna skördas gurka med så kallade gurkflygare. Plockarna ligger tätt packade i långa rader. Det ökar risken för coronasmitta. FOTO: Spreewaldverein
Jordbruk EU

Massinfektion med corona
hos arbetare i tysk gurkodling

Upp till 500 personer har försatts i karantän efter att coronavirus hade upptäckts hos utländska gästarbetare på en tysk gurkodling. Åtminstone 174 personer har testats positivt på corona. Myndigheterna misstänker att säkerhetsreglerna har missaktats.

Skördearbetarna härstammar från Ungern, Rumänien, Bulgarien och Ukraina. Enligt uppgift hade arbetsgivaren inte följt de gällande föreskrifterna, som förutsätter en indelning av arbetskraften i arbetsgrupper på 25 personer.

Avsikten är att varje enskild grupp genomgående ska bo och jobba tillsammans, så att arbetarna separeras från de andra motsvarande grupperna. Därigenom kan eventuell coronasmitta snabbt isoleras och begränsas.

Detta gäller också arbetet på skördemaskinen, den så kallade gurkflygaren, där upp till 20 personer arbetar tätt sida vid sida, liggande på mage. Separationen hade tydligen ignorerats, eftersom arbetare från varierande grupper jobbade tillsammans på maskinen.

Efteråt var det omöjligt att spåra infektionskedjan. Gården måste i sin helhet försättas i karantän. Odlingen befinner sig i byn Mammingen. Nu vill myndigheterna också testa andra odlingar i trakten. Ortsbefolkningen har erbjudits gratis tester på corona.

Skörden är mödosam

Förutom gurkor odlas också jordgubbar, kål och rödbetor på gården. Produktionen har nu stoppats tillsvidare. Regeringen i delstaten Bayern hotar med kännbara konsekvenser för gårdar som fuskar med hygienbestämmelserna.

Framöver måste odlare räkna med böter upp till 25.000 euro om de inte följer gällande regler. Den nuvarande övre gränsen för sanktioner har legat på 5.000 euro. Under skörden måste gårdarna dessutom räkna med oanmälda inspektioner, också nattetid.

På stora tyska gårdar skördas gurkorna i regel med hjälp av så kallade gurkflygare. Benämningen har maskinen fått efter sin form. Uppifrån påminner konstruktionen om ett flygplan med vingar.

Gurkenflieger Rollen Wieder Spreewaldverein
Likheten med ett flygplan går inte att förneka. Därav har gurkflygaren fått sitt namn. FOTO: Spreewaldverein

Gurkflygaren består av en traktor som drar efter sig en konstruktion med två plattformar, var och en med en längd av upp till 15 meter. I ”vingarna” ligger arbetarna på mage, tätt nära varandra, omkring 30 centimeter över markytan. Stora tältdukar skyddar mot solen.

Upp till 50 personer har plats på en stor gurkflygare. Plattformen rör sig över fältet med en hastighet av en meter per minut. De flinka arbetarna plockar gurkorna från fältet och lägger dem på ett löpande band.

Efter gurkflygaren kopplas en vagn med elevator. Gurkorna transporteras automatiskt upp i vagnen där de sorteras med avseende på storlek och kvalitet. Gurkflygare används också inom skörden av andra grönsakssorter.

Skörderobot ska ersätta gurkflygaren

Arbetet på en gurkflygare betecknas som ytterst obekvämt och ansträngande. Tyska och spanska forskare utvecklar därför en skörderobot som förhoppningsvis ska underlätta skörden av gurkor.

Produktutvecklingen finansieras av EU inom ramen för projektet CATCH (Cucumber Gathering – Green Field Experiments). Det ställs emellertid höga krav på roboten och många problem måste ännu lösas.

Med sina armar måste den plocka gurkorna snabbt men försiktigt, så att de inte skadas. Roboten ska också skilja mellan färdiga och omogna gurkor och arbeta snabbt. En tränad arbetare i gurkflygaren skördar i medeltal tretton gurkor per minut.

Forskarna försöker lösa uppgiften med hjälp av multispektrala kameror och intelligent bildanalys. En robothand från OpenBionics uppges arbeta tillräckligt känsligt. Handen används bland annat som elektromekanisk protes efter amputationer.

Roboten arbetar med två händer och uppges grabba tag i 95 procent av alla mogna gurkor på fältet. Målet är 100 procent. Roboten ska senare modifieras för att hantera andra fältfrukter.