Biofachotirol
Den europeiska ekosektorn hoppas på en fortsatt stabil marknad, trots kriget i Ukraina. FOTO: Biofach
Jordbruk EU Globalt

Marknaden för ekomat
växte i EU och globalt 2021

Den europeiska marknaden för ekologiska livsmedel slog ett nytt rekord 2021. Försäljningen ökade under det året med nästan fyra procent till ett värde av 54,5 miljarder euro. Ekoarealen utvidgades samma år med 0,8 miljoner hektar.

Siffrorna härstammar från det schweiziska forskningsinstitutet Reserach Institute of Organic Farming (FiBL), som för en omfattande statistik över det ekologiska jordbruket i Europa och hela världen.

Både den europeiska och den globala ekosektorn har noterat fortsatta framgångar på marknaderna. Konsumenterna har fått smak på ekologiska produkter – men kriget i Ukraina har gjort köparna osäkra.

Den senaste marknadsrapporten för branschen beskriver läget år 2021. Statistiken har nu publicerats i anslutning till ekomässan Biofach i tyska Nürnberg. Rapporten återspeglar den optimism som branschen präglades av vid den tidpunkten.

Enligt rapporten odlades 2021 en sammanlagt yta av 17,8 miljoner hektar ekologiskt i Europa. Det är en ökning med 4,4 procent jämför med 2020. Frankrike är det viktigaste EU-landet ur ekologiskt perspektiv.

Danmark är väl framme

De franska ekobönderna står den största ekoarealen på sammanlagt nästan 2,8 miljoner hektar åker. Därefter följde Spanien (2,6 miljoner ha), Italien (2,2 miljoner ha) och Tyskland med 1,8 miljoner hektar.

Under det aktuella året odlades 3,6 procent av den totala jordbruksmarken i Europa enligt ekologiska metoder. Inom EU-området steg motsvarande siffra till 9,6 procent. Det råder fortfarande stora skillnader mellan medlemsländerna.

Den högsta andelen ekologisk odling noterades för Liechtenstein med 40,2 procent. Därefter följde Österrike med 26,5 procent. Femton EU-länder meddelar att mer än tio procent av jordbruksarealen odlas ekologiskt.

I hela Europa angav mer än 440.000 gårdar att de hade ställt om produktionen till eko. Av dessa befann sig 380.000 gårdar inom EU-området. Enbart i Italien producerades ekologiska produkter på 75.874 gårdar.

De europeiska konsumenterna spenderade under 2021 i medeltal 65,7 euro per person på ekologiska livsmedel. Inom EU-området var motsvarande siffra 104,3 euro. Schweizarna betalade mest för ekomat i Europa och hela världen, 425 euro per år.

På andra plats i Europa kommer Danmark. Danskarna lade ut 384 euro per person och år för ekologisk mat. Enligt FiBL har utgifterna per person för ekologisk mat fördubblats, jämfört med motsvarande läge 2012.

Mest eko i Australien

Den ekologiska produktionen ökade också i resten av världen. Sammanlagt räknar statistikerna med en global ekologisk areal på 76,4 miljoner hektar, vilket motsvarar en ökning med 1,7 procent eller 1,3 miljoner hektar mellan 2020 och 2021.

Trots detta spelar den ekologiska produktionen än så länge en jämförelsevis blygsam roll i det globala perspektivet. Arealmässigt utgör den ekologiska odlingen inte mer än 1,6 procent av den globala odlingsytan.

Australien är landet med världens största ekologiska odlingsyta, sammanlagt 35,7 miljoner hektar. Som tvåa följer Argentina med 4,1 miljoner hektar. Frankrike tar tredjeplatsen med 2,8 miljoner hektar.

Under 2021 steg värdet av den sammanlagda, globala omsättningen inom ekologiska livsmedel med 4 miljarder euro till ett värde av nästan 15 miljarder euro. Marknadsledare är USA med 48,6 miljarder euro före Tyskland och Frankrike.