SLC

Maria Munck-Pihlgren ny verksamhetsledare för SLC Nyland

Maria Munck-Pihlgren har valts till ny verksamhetsledare för SLC Nyland. Till utbildningen är hon husdjursagronom från Helsingfors universitet. Munck-Pihlgren är bekant för SLC:s medlemmar i och med att hon tidigare jobbat som redaktör vid medlemstidningen Landsbygdens Folk.

Munck-Pihlgren efterträder SLC Nylands mångåriga verksamhetsledare Bjarne Westerlund i mitten av maj. Westerlund har nyligen valts till direktör för Finska Hushållningssällskapet (FHS), landsbygdsrådgivningen i Åboland.