Mari Kokko
Mari Kokko har valts till verkställande direktör för Pellervo Coop Center och Pellervo Media.
Marknad

Mari Kokko ny vd för Pellervo

Mari Kokko har valts till verkställande direktör för Pellervo Coop Center och Pellervo Media. Hon tillträder i början av september.

Kokko är för tillfället näringsminister Mika Lintiläs specialmedarbetare. Vid arbets- och näringsministeriet har hon haft ansvar särskilt för frågor rörande företagande, innovationer och områdesutveckling. Tidigare har Kokko arbetat fem år som fältchef för Företagarna i Finland.