Expo1
Matts-Erik Lindqvist, försäljare på Hatec, visade upp en enhet som mättar bevattningsvattnet med nanobubblor som ökar syrehalten. Tekniken minskar behovet av gödsel och bekämpningsmedel samt ökar skördarna, berättar han.
Maskin & teknik

Många lösningar för effektivare
odling på TrädgårdsExpo

Biologisk långsamfiltering, biokol och teknik som höjer syresättningen i bevattningen. En röd tråd på TrädgårdsExpo i Närpes var metoder som effektiverar odlingen – och minskar produktionskostnaderna.

I tider när produktionskostnaderna skjuter i höjden ökar vikten av en produktion som på alla sätt är effektiv och mindre resurskrävande. När TrädgårdsExpo gick av stapeln för första gången på tre år i Närpes i slutet av förra veckan fanns många lösningar som gör just det.

– Den här maskinen utnyttjar växtens genetiska potential. Genom att tillsätta syre i bevattningsvattnet fås en starkare planta med bättre rotutvecklingen, minskad stress, algförekomst samtidigt som skördarna ökar, berättar Mats-Erik Lindqvist, försäljare för Hatec.

Han representerade EOD Europe och visade upp maskinen som i korthet mättar bevattningsvattnet med något som kan beskrivas som nanobubblor fyllda med syre. Boosten av nanobubblorna bidrar till att växten bättre tar till vara gödseln, vilket då ska leda till högre skördar.

– Mer syre gör att gödslingsbehovet minskar samtidigt som behovet av biologisk bekämpning minskar. Från kolleger i USA som säljer motsvarande enhet har rapporterat om skördar som ökat med upp emot 25 procent. Huruvida vi i Finland kan uppnå samma effekt vet jag inte eftersom skördarna per kvadratmeter redan är relativt höga här, säger Lindqvist.

Expo4
Thomas Merlöv från Raatec Ab berättade om Biobox långsamfiltrering i växthus med recirkulering av bevattningen. Med biologisk långsamfiltrering minskar behovet av gödning samtidigt som skördarna per kvadratmeter ökar, säger han.

Minskar gödselbehovet

Enheten är tillverkad i Salo med komponenter från Japan och Tyskland. En enhet är i drift i en jordgubbsodling i Finland och ska snart levereras till tre växthus.

– Vi visade nyligen upp den på en mässa och intresset har varit stort. Det gäller i synnerhet just för att gödselbehovet minskar. Mindre gödsel och högre skördar är något som alla vill ha i dag, konstaterar han.

På plats i Närpes var också Thomas Merlöv från Raatec Ab som berättade om naturlig rening av returvatten med biofilter/biobox. Syftet är att rena recirkuleringsvattnet med biologisk långsamfiltrering.

– I Sverige har vi haft lag på recirkulation i tjugo år så erfarenheterna av Biobox långsamfiltrering är goda, berättar han.

Systemet renar spillvatten och efter den biologiska processen har vattnet kvar stora delar av växtnäringen. Vattnet kan återanvändas i produktionen med tillsats av en reducerad mängd gödning.

– Användaren minskar behovet av gödning samtidigt som också vattenkostnaderna minskar med mellan 20-50 procent. Produktionen per kvadratmeter ökar också samtidigt som miljövinsten blir stor. Vi har nyligen sålt systemet till en odlare här i Närpes, berättar Merlöv.

Expo7
Hannu Salmi från SoilCare visade upp produktion av biokol i kombination med värmeproduktion på TrädgårdsExpo i Närpes. Biokolen gynnar produktionen av växthusgrönsaker samtidigt som anläggningar kan ta till vara värmen från processen.

Biokol ger fördelar

Reducerade produktionskostnader går också ofta hand i hand med mindre klimatutsläpp. Här kommer SoilCare in i bilden som visade upp en panna för produktion av biokol. Det finska företaget hade med sig pannan med vilken användaren kan producera biokol samtidigt som den ger värme.

– Biokol produceras med hjälp av en process som heter pyrolys som bryter ner organiskt material under syrefria förhållanden vid höga temperaturer. Det går att använda många olika typer av biomassa och med biokolen gynnas produktionen av till exempel växthusgrönsaker.

– Tillväxten ökar, behovet av vatten minskar och skördarna blir större, berättar Hannu Salmi, exportchef för SoilCare.