Img 3184
Jurygruppen för drycker i arbete 2021.
Landsbygdsnäringar

Mästerskapen i Mathantverk
avgörs i Villmanstrand 21-23.9

Det är sjunde gången tävlingen arrangeras i Finland, de tre första under ett projekt och de fyra senare i samarbete med föreningen Mathantverk i Finland Rf och en utomstående organisation som tävlingsarrangör. I år är det Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus, ProAgria Etelä-Suomi ry och Etelä-Karjalan aluetoimisto som står för huvudarrangemangen.

Till tävlingshelheten hör också ett digert program med seminarier, Saimenkryssning, branschträffar och en prisutdelningsmiddag. På fredagen träffas kan man se vinnarutställningen på torget, bekanta sig med mathantverket och mathantverkare samt köpa mathantverksprodukter.

Tävlingsbidrag väntas från hela Finland. Man kan tävla i följande kategorier: mejeriprodukter; charkuteriprodukter; fiskprodukter; bageriprodukter; bär- och fruktprodukter; grönsaks- och svampprodukter; mellanmål och snacks; drycker samt innovativt mathantverk. Kategorierna är uppdelade i tävlingsklasser, som gör det lätt för den tävlande att välja rätt klass för sin produkt.

Många tävlar för att vinna, men många skickar också in sina produkter för att få en opartisk, av jurygruppen gjord bedömning av produkten. Bedömningen är sedan till stor hjälp i produktutvecklingen. Alla inlämnade och godkända produkter får en skriftlig bedömning.

FM i Mathantverk 2022 är en öppen tävling för i Finland verksamma producenter och företag (FO-nummer obligatoriskt) som hantverksmässigt förädlar livsmedel. För att få delta ska produkterna förädlas hantverksmässigt, av lokala eller inhemska råvaror, med känt ursprung. Den grundläggande policyn är att livsmedelstillsatser inte får användas i de produkter som godkänns till tävlingen.

Margot Wikström
Verksamhetsledare Mathantverk i Finland Rf

Tävlingens hemsida: https://mathantverkfm.fi/