Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

LPA slutar använda
Suomi.fi-tjänsten

I början av juni i år tog LPA i bruk tjänsten Suomi.fi för brev, beslut och fakturor, men på grund av kundresponsen har LPA beslutat att inte längre använda tjänsten från och med 15.11.2022.

I fortsättningen går LPA:s brev, beslut och fakturor därför inte längre till Suomi.fi utan skickas som tidigare per post till kunden.

Fakturor över försäkringsavgifter och beslut finns alltid i LPA:s egen elektroniska e-tjänst, där man även kan skicka meddelanden till LPA. Den som vill förvissa sig om en enkel hantering av fakturorna kan beställa dem som e-fakturor till i den egna nätbanken.

Den som använder Suomi.fi-tjänsten men inte har fått LPA:s faktura över försäkringsavgifterna till brevlådan i tjänsten efter juni i år, ombedes kontakta LPA:s fakturering av försäkringsavgifter för att utreda frågan. LPA beklagar besväret som detta leder till.