Jordbruk Landsbygdsnäringar Livet på landet

LokalTapiola blir LPA:s samarbetspartner i projektet Ta hand om bonden


LokalTapiolas lantbruks- och skogsbruksspecialister kommer att ingå i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s nätverk Ta hand om bonden.

LokalTapiola och LPA har ingått ett riksomfattande samarbetsavtal för att stöda jordbrukarnas arbetsförmåga och välmående i arbetet.

– Vi har ett hundratal specialister som varje år gör gårdsbesök under flera hundra timmar. De kommer i fortsättningen att göra iakttagelser, ta upp arbetsbelastningen till diskussion och följa upp situationen samt vid behov hänvisa jordbrukaren vidare, säger direktör Petri Pitkänen som svarar för LokalTapiolas lantbruks- och skogsbruksaffärsverksamhet.

Lantbruksföretagarens hälsa och välbefinnande är en summa av flera olika faktorer. Enligt Arbetshälsoinstitutets undersökning från 2014 upplever 40 procent av jordbrukarna sitt arbete som psykiskt ganska eller mycket ansträngande. Enligt en gallup som LPA låtit göra 2017 är hälften av lantbrukarna trötta och tre av fem upplever stress.

– Den viktigaste resursen i ett lantbruksföretag är lantbruksföretagaren själv. Ibland kan de psykiska eller ekonomiska resurserna ställas på prov och då skulle hjälp behövas. På grund av de dåliga väderförhållandena sommaren 2018 och hösten 2017 har situationen för många jordbrukare försvårats ytterligare. Nätverket Ta hand om bonden finns uttryckligen för att underlätta denna kris och LokalTapiolas nätverk av specialister är en oersättlig extra hjälp för att stöda lantbruksföretagarna i deras arbete, säger LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari.

LPA har också inlett förhandlingar om samarbete med andra organisationer och hoppas att även andra intressegrupper ska komma med i nätverket Ta hand om bonden. – MG