Strategi6 Jun24 Ct
Janne Toivonen, miljövårdsinspektör på Nykarleby stad, har tagit prover på olika skiften för att mäta andelen organiskt material. Förhoppningen är att olika åtgärder inom ramen för regionens klimatstrategi, ska bidra till att öka kolbindningen över tid. Till höger Jonny Kronqvist, som har representerat ÖSP i arbetsgruppen som funderat på mål och åtgärder för lantbrukets sektorer.
Jordbruk SLC

Lokala jordprover tas inom ramen
för regional klimatstrategi

I likhet med många andra regioner har Jakobstadsregionen en klimatstrategi. Målet för jordbrukets del är att årligen binda 85.000 ton koldioxid. Utvecklingen följs upp av lokala mätningar för att på...
Alla sektorer med Alla sektorer från planläggning och byggande, bildning, trafik till jordbruk och skogsbruk har i regionens klimatstrategi föreslagna åtgärder och mål för att minska koldioxidutsläppen och hur kolbindningen kan...
ÖSP ser positivt på strategiarbetet Med i arbetsgruppen för jord- och skogsbruk deltog Jonny Kronqvist och Conny Englund, som representerade ÖSP. Kronqvist framhåller att diskussioner i gruppen har varit goda och...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera