Opinion

LF rättar:
Liten miss i insändartext

I min insändare i LF den 5.4. har jag gjort ett fel, påpekar insändarskribenten Jarl Forstén.

På ett ställe (sjätte stycket) står det Itäväylä Oy trots att det borde stå Itärata Oy. Den rätta meningen borde vara ”Vid  planeringen av linjedragningarna har Itärata Oy använt sig av artificiell intelligens trots att det finns en hel del bondförnuft i Östnyland".

Jag beklagar mitt fel, hälsar insändarskribenten Jarl Forstén.

LF har korrigerat felet i texten på webbsidan.