Opinion

Ledarsticket:
Vi bör vara steget före Finnwatch

Medborgarorganisationen Finnwatch som granskar följderna av våra företags globala verksamhet har hittat oegentligheter bland Valios underleverantörer i Thailand. Oegentligheterna handlar om arbetstagarnas rättigheter.

Finnwatch har hittat betydande brister hos ananasleverantören Takerng och företaget Ingredion vars förtjockningsmedel delvis används i Valios matlagningsgrädde. Takerng har inte betalat lön till sina anställda under deras årssemester, migrantarbetarna får ingen ersättning utanför säsongen och dessutom så måste arbetarna betala höga rekryteringsavgifter för att få komma till Thailand och jobba.

På Ingredion var de utländska arbetare som Finnwatch talade med anställda hos en annan arbetsgivare, som har underleveransavtal med Ingredion. Enligt Finnwatch strider det här mot Thailands lagstiftning, speciellt som underleverantören inte betalar för övertid och underlåter att betala socialskyddsavgifter.

Finnwatchs observationer kom som en överraskning för Valio, eftersom en auditering av det sociala ansvaret hade utförts av utomstående på båda fabrikerna, och där hade inte de brister som Finnwatch pekar på kommit fram.

Valio har i alla fall på ett imponerande sätt reagerat snabbt, inte minst med att själv vara bland de första som publicerat uppgifterna. Bra jobbat!

Valios anskaffningsdirektör Kirsti Rautio meddelar att koncernen har varit i kontakt med de berörda bolagen och krävt att bristerna rättas till. Dessutom går Valio igenom alternativa auditeringssystem och utvärderarar praxis i kontrollen av ansvarstagandet i leveranskedjan enligt Finnwatchs rekommendationer. Under processen har också Valio och Finnwatch fört en dialog, meddelar Valio.

Man kan alltså inte säga så mycket annat än att koncernen gjort vad den kunnat som reaktion på det inträffade.

Man kan också försöka tänka tanken, vad alla andra företag som verkar i samma område och vars produkter vi importerar till Finland, sysslar med. Eller det är kanske bekvämare att låta bli?

Vad andra gör eller låter bli att göra är förstås ingen ursäkt. Det är viktigt att Valio liksom andra bondeägda företag, som verkar i länder där det finns en tendens att företagen agerar utan hänsyn till mänskliga rättigheter, är steget före Finnwatch. För det hade varit en större fjäder i hatten om medborgarorganisationen inte hade haft något att anmärka på. – MG