Opinion

Ledarsticket:
Upp till bevis för minister Essayah

Livsmedelsverket har omställningsförhandlingar som bäst, likväl är stödutbetalningstidtabellen någonting som oroar bönderna. Bara för att 2023 stödutbetalningstidtabell försköts, så vill man inte att det ska bli ett återkommande mönster.

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah (Kd) har kommenterat detta i offentligheten, nu senast för några dagar sedan. ”Vi strävar till att i samarbete försäkra oss om att stödutbetalningarna sköts i tid” säger Essayah till Maaseudun Tulevaisuus på tisdagen.

Essayahs uttalanden går förstås i rätt riktning, men samtidigt känns de också som rätt så försiktiga. Om inte jord- och skogsbruksministern starkt talar för att stödutbetalningarna, en av de viktigaste grundbultarna i lantbrukarnas inkomstbildning, ska tryggas så vem ska då göra det?

Essayahs uttalanden har varit ganska vaga en längre tid på den här punkten och i nuläget känns det inte alls som en orealistisk bedömning att stödutbetalningstidtabellen permanent kunde flyttas på enligt modell från 2023.

Essayah måste ta den här frågan på allvar. Stödutbetalningarna ligger förstås på Livsmedelsverkets bord, men om de av orsak eller annan, inte klarar av sitt uppdrag så är det Jord- och skogsbruksministern som i sista hand ska se till att Livsmedelsverkets åtaganden följs. Det här riskerar att lägga ytterligare sten på börda för lantbrukarna i Finland, i ett läge när lönsamheten redan är dålig för att inte säga usel. Försenade stödutbetalningar innebär dessutom ofta tilläggskostnader för lantbrukarna.

Det är på sätt och viss synd att en sådan här, delvis teknisk, sak seglar upp som en principiellt viktig fråga. Det här kunde nämligen varit en icke-fråga och då kunde krutet lagts på svårare och mera bestående utmaningar istället.