Opinion

Ledarsticket:
Nya segrar för monitoreringen
och Vipu-mobilen?

Den 18 mars skickades en begäran om utredning av växttäcke vintertid för omkring 26.000 skiften runt om i Finland. Det motsvarar ungefär tre procent av de över en miljon skiften, som har anmälts som täckt med växttäcke.

Satellituppföljningen av jordbrukarstöden har utvidgats den här våren. Med hjälp av satellitbilder granskar man nu också om odlarna har bevarat växttäcket vintertid på sina åkrar i enlighet med villkoren, meddelar man från Livsmedelsverket. Det är inte bråttom att besvara denna begäran, svarstiden går ut den 23 maj.

Jordbrukarna har uppgett arealen med växttäcke i Vipu-tjänstens höstanmälan som gjordes i februari den här gången. Om satelliterna inte noterar något växttäcke på åkern i enlighet med höstanmälan, får jordbrukaren en begäran om utredning på basis av satellituppföljningen. Begäran om utredning kan besvaras med hjälp av en bild som tagits med mobilapplikationen. Alternativt kan jordbrukaren korrigera sin anmälan om växttäcke vintertid i Vipu-tjänsten.

Alla gårdsbruksenheter ska enligt villkoren bibehålla en tredjedel av åkerarealen och de permanenta växterna fram till mitten av mars. Om gården har ansökt om stöd för miljösystem ska växttäcket bevaras på vanliga skiften fram till mitten av april och på skiften med permanent gräsmark fram till den 1 maj. Uppgifter om begäran om utredning på basis av satellituppföljning skickas till jordbrukaren per sms. Begäran om utredning gäller alltid ett skifte åt gången.

Om skiftet har bibehållits täckt av växtlighet enligt villkoren kan begäran om utredning besvaras med hjälp av en bild som tagits med Vipu-mobilen. Växttäcket ska synas på bilden. Fiffiga jordbrukare har nu tagit foton på snötäckta åkrar som de skickat in. Det är just nu mycket oklart vad ett sådant foto, som uppenbarligen saknar tillräcklig information i bilden, leder till. Om det duger, om det kommer en ny begäran om utredning eller om någonting annat sker.

Jordbrukarna har uppgett sin areal med växttäcke i höstanmälan i Vipu-tjänsten. Om jordbrukaren, efter att ha fått begäran om utredning, märker att uppgifterna om växttäcke har anmälts felaktigt kan höstanmälan korrigeras i Viputjänsten. Det lönar sig att korrigera uppgifterna om skiftets växttäcke så att anmälan motsvarar situationen på åkern. Om anmälan har korrigerats behöver begäran om utredning inte besvaras.

Det lönar sig också att korrigera höstanmälan om man märker att åtgärdsområdet har ritats fel eller man har meddelat fel slag av växttäcke. Det lönar sig att göra korrigeringar i anmälan genast, men vid behov kan korrigeringar alltså göras fram till den 23 maj. Flera, nya och andra begäran om utredning kommer kontinuerligt att skickas ut under våren.