Jordbruk Opinion Marknad

Ledarsticket:
Nej till köttskatt betyder inte likgiltighet

Den socialdemokratiska partiordförandens Antti Rinnes åsikter om kött och eventuell köttskatt har väckt uppmärksamhet på sistone. Att just socialdemokraternas åsikt har ett intresse också för jordbruket beror på att det verkar sannolikt att partiet är statsministerparti om några veckor. Dessutom vill många socialdemokrater gärna sitta i regering med vänsterförbundet och de gröna, som går in för köttskatt.

Antti Rinne är i Helsingin Sanomats valkompass av delvis samma åsikt kring påståendet att finländarna ska äta mindre kött, till exempel genom beskattning. I sin förklaring hänvisar han till en sorts mervärdeskatt som överlag ska gynna en hållbar utveckling. Det har tydligen att göra med några flummigheter om en ”grön mervärdeskatt” baserad på en rapport från 2013 …

I YLE:s valtent förra veckan nämnde Antti Rinne emellertid brasiliansk oxfilé som exempel på en beskattningsbar vara. Hur man sedan kan skilja ut en sådan.

Senare har Antti Rinne modererat sig en del, bland annat med hänvisning till socialdemokraternas partimöte 2017, som beslöt att inte gynna skatt på kött.

Det är i sig redan anmärkningsvärt att de finländska vänsterpartierna i den här frågan inte verkar lyssna på facket, som ändå representerar en stor del av deras väljare. Livsmedelsfackets ordförande Veli-Matti Kuntonen och hans förbund motsätter sig köttskatten. Orsaken är bland annat att den gör de produkter ännu dyrare, som kostar sedan tidigare. Därigenom skulle skatten gynna import av billigvara.

Till det kan man ännu tillägga att den drabbar de konsumenter som sedan tidigare har svårt att få pengarna att räcka, varav en stor del röstar på vänsterpartierna.

Det som irriterar allra mest i den allmänna debatten just nu är i alla fall att de som inte är beredda att införa köttskatt automatiskt definieras som ovilliga att satsa på klimatet. Det är vinklat och det stämmer inte med verkligheten. Motståndarna av köttskatt som missgynnar vår finländska produktion ska inte sättas i samma fack som motståndarna av skatt på fossila bränslen.

Att säga nej till köttskatt betyder inte att man är likgiltigt eller fientligt inställd till klimatåtgärder. Det kan i själva verket vara tvärtom. Landets ledande massmedier kunde också komma ihåg att det finns andra och troligtvis effektivare sätt att engagera sig för att hejda klimatuppvärmningen. Dessutom blir den biologiska mångfalden lidande när betande djur försvinner. – MG