Opinion

Ledarsticket:
En förenkling av CAP ska
ge arbetsro till EU-bönderna

EU:s jordbruksministrar stöder en förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Enligt EU-kommissionens förslag borde CAP framför allt bli mer flexibel. Förfarandet med tvärvillkor inom CAP har ersatts av ett nytt system med grundvillkor från och med 2023. Systemet består fortsättningsvis av normer för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (GAEC). 2024 har hittills präglats av jordbruksprotester runtom i Europa.

Jordbruks- och fiskerådet har tillsammans med EU-kommissionen försökt hitta olika åtgärder som kunde underlätta de europeiska jordbrukarnas situation, bland annat via förändringar i CAP-förordningarna. Under förra veckans EU-möte delgav jordbruksministrarna sitt politiska stöd till åtgärdspaketets första del. Överenskommelsen om ändringarna nåddes snabbt och de ska behandlas brådskande under nuvarande parlaments mandatperiod. 

Förslaget ska bland annat att göra det möjligt för medlemsländerna att anpassa miljökraven i vissa situationer, till exempel på grund av svåra väderförhållanden. EU-kommissionen föreslår också ett allmänt undantag som gör det möjligt för medlemsländerna att tillfälligt införa undantag från kraven i villkorligheten. Det ska överlag bli möjligt för EU-kommissionen att införa fler möjligheter att flexa på kraven som gäller marktäckning (GAEC 6), växtföljd (GAEC 7) och icke-produktiva arealer (GAEC 8). EU-kommissionen föreslår därtill att gårdar med mindre än 10 hektar odlat ska kunna undantas från övervakning och påföljder. Förslaget skulle också göra det möjligt för medlemsstaterna att göra ändringar i sina nationella CAP-planer två gånger om året, till skillnad från nuvarande en.

Varje gång CAP reformerats under de två senaste decennierna så har man talat om att byråkratin ska förenklas, ja man har till och med eftersträvat det. Men när allt sedan varit klappat och klart så har vi närmast fått mera byråkrati, i bästa fall enbart annan byråkrati. Ska situationen förändras nu? Är det verkligen nu som det byråkratiska CAP-tåget vänder? Det återstår att se.