Opinion

Ledaren:
Vi har redan en näringsrekommendation, WWF

Världsnaturfonden WWF lanserar en växtbaserad ”klimatsmart” näringsrekommendation som bland annat tillåter rött kött en gång i veckan, ett glas mjölk per dag och sex hönsägg per månad. Rekommendationen kommer från den oberoende forskargruppen EAT Lancet commission och baserar sig på globala siffror.
Man ska vara försiktig med att ifrågasätta den forskargruppens slutsatser, men det finns stora variationer runt om i världen och vi kan lugnt säga att Finland utgör ett positivt undantag i mängden.

Vi producerar vår mat, kött som grönsaker, på ett miljö- och klimatvänligt sätt. I anslutning till rekommendationen hänvisar i alla fall WWF till den globala statistiken över basnäringarnas miljöbelastning och klimatavtryck.

I nyhetsbevakningen påstås det att matproduktionen globalt sett är en av de största enskilda källorna till växthusutsläpp och att maten står för en femtedel av vårt kolavtryck.

I Finland härstammar dock tolv procent av utsläppen från jordbruket, detta enligt statistikcentralens uppgifter. Av jordbrukets utsläpp – tolvprocenten alltså – i Finland beräknades 2015 litet över hälften komma från odlingsmark och resten, under hälften alltså, från husdjursproduktion.

Det har redan hunnit väcka speciell förvåning att gränsen för hönsägg i WWF:s rekommendationer har satts så strängt som sex i månaden. Det gäller till och med inom WWF själv, vilket organisationen dock inte säger, om man inte frågar. Till YLE säger i alla fall fondens kostexpert Annukka Valkeapää att hon också undrar över den stränga gränsen. Men eftersom rekommendationen kommer från den respekterade forskargruppen så litar hon på det. Punkt!

Var finns det kritiska tänkandet?

Det visar sig att den stränga äggdieten långt hänger ihop med att soja används för utfodring av fjäderfä: Men som producenternas representanter nyligen förklarat, så utfodras nog värpande höns så som finländsk fjäderfä överlag i huvudsak med inhemsk spannmål.

WWF lägger sig också i jordbrukspolitiken och kritiserar det ekonomiska stödet för mjölkproduktionen. Men det är inte minst tack vare vår integrerade mjölk- och köttproduktion, som vi kan producera hållbart och miljövänligt. Som djurfoder används i första hand vall, inhemsk spannmål samt inhemska oljeväxter. Mångårig vallodling är klimatsmart, den binder kol och den håller marken täckt med växande gröda.

Vi kan förstå att det är vettigt att äta mer växter och minska sin köttkonsumtion men också här kan vi prioritera inhemskt, faktiskt så mycket att vår finländska animalieproduktion inte ens skulle behöva minska.

Som SLC-ordföranden Mats Nylund påminner om i ett pressmeddelande, så har man i Parisavtalet kommit överens om att varje land tar ansvar för sina egna klimatutsläpp. Då måste vi också kunna utgå från vår nationella statistik. Dessutom så har vi redan nationella näringsrekommendationer från statens näringsdelegation. Förvisso håller rekommendationerna på att uppdateras.

Det är helt entydigt att matsektorn ska vara med i arbetet för att bekämpa klimatförändringen också i fortsättningen. Jord- och skogsbruket är lösningen, eftersom näringen binder kol i marken. 

Många konsumenter kunde dock också dra sitt strå till stacken genom att sluta slänga matrester.